Publikování nebo šíření obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno!
Pro odfiltrování reklamních bannerů, použijte například "ABP".
Pro vyhledání použijte "Ctr F".
   
 
  Enum
Telephone Number Mapping
(mapování telefonních čísel).

Jste zastiženi všude na světě se stejným číslem,
s využitím té nejlepší a nejlevnější trasy.
ENUM vezme telefonní číslo a spojí je s internetovou adresou,
která je publikována v systému DNS.
Vlastník čísla ENUM tak může určit,
kam má být hovor směrován zadáním DNS.
Pro různé typy hovorů je možné definovat různé trasy.

Například nadefinujete odlišnou trasu v případě,
že volané číslo je fax. (ENUM nevyžaduje podporu telefonu volaného).

Číslo ENUM je možné registrovat podobně jako doménu.
Někteří registrátoři a poskytovatelé VOIP
nabízejí Enum jako bezplatnou službu.


ENUM pomáhá volat prostřednictvím internetové telefonie zdarma. A nejen to.
ENUM je soubor mechanismů, které propojují telefonní číslování s internetem.
V kombinaci s VoIP umožňuje minimalizovat poplatky za telekomunikační služby.HLAVNÍ VÝHODY
 
1. Příchozí hovory na registrované ENUM číslo zdarma.
2. Snížení nákladů provozovatelům (poplatky za správu ENUM domény jsou malé).
3. Propojení čísla s dalšími službami
(SIP, H.323, email, web, vCard, SMS, ICQ).
4. V případě, nemožnosti uskutečnění spojení je použita automaticky alternativa.
5. Pokud voláte přes ENUM, ušetříte za mezinárodní hovory (viz také SIP-URI)
.
6. S rozvojem ENUM systému je možné volat na stále více linek zdarma.
7. Používání ENUM čísel pomáhá zvýšit prestiž a znamená marketingovou výhodu
.Zjednodušeně jak funguje volání přes ENUM:

1. Volající vytočí číslo volaného,
2. Ústředna (digitální) nebo IP zařízení pošle dotaz na DNS, zda existuje záznam ENUM,3. Pokud existuje záznam, spojení se naváže přes internet (Enum), jinak běžnou cestou.VYZKOUŠEJTE ENUM

viz také : signalizace


ENUM v ČR spuštěm ve středu 20. září 2006,

Telefonní číslo: +420
222 745 120/ hudba
Telefonní čís:+420
222 745 121/echo test;

222 745 120 = poslechem hudby otestujete kvalitu hovoru.
222 745 121 = pomocí „echo“ testu otestujete latenci spojení.
222 745 122 = uslyšíte mini IVR systém a tím otestujete DTMF tóny.

Provozuje "CZ.NIC", a dokáže rozpoznat, jakým způsobem je k němu hovor veden (podrobněji).


Test ENUM:
sip:hudba@nic.cz (pokud neni ENUM nelze)
sip.kontakt@nic.cz (kontakt - správa domén 24h.)

Informativně síť CESNET v roce 2010

Zkušební - testovací volání například: 420596991192@cesnet.cz / 420950079999@cesnet.cz

Takže pokud na něj zavoláte přes ústřednu, která ENUM podporuje
(a hovor vede přes Internet), uslyšíte na tomto čísle nejprve hlášku "ENUM".
Naopak, pokud voláte standardně přes PSTN, ozve se hláška "PSTN"
a zacinkají vám k tomu peníze, které za vedení hovoru platíte.
Pak už se vám bude na tomto čísle ozývat jen hudba, určená k otestování kvality spojení.


* * * * *


V České republice byl 20. září 2006 spuštěn testovací provoz systému ENUM,
včetně možnosti registrace ENUM domén.
Jde o systém, který má velký a zajímavý potenciál, byť se využívá jen malá část.


ENUM je vlastně obecný nástroj, jehož využití není nějak apriorně omezeno.
Záleží jen na nás, na naší invenci, schopnostech a zájmu, jak jej skutečně využijeme.
Mezinárodní organizace ENUM Federation
(Praha, 8. dubna 2009)

Z iniciativy pěti evropských zemí vzniklo 30. března v České republice
zájmové sdružení právnických osob – ENUM
Federation. Zástupci největších ENUM registrů starého kontinentu
– Rakouska, Německa, Holandska, Velké Británie a České republiky – založili v Praze organizaci,
jejíž hlavním cílem bude společně postupovat při propagaci a podpoře rozvoje systému ENUM,
který poskytuje informace o tom, jak volat na běžná telefonní čísla po internetu bez minutových poplatků.
Nově vzniklá asociace má sídlo v Praze; předsedou představenstva byl zvolen Pavel Tůma,
který ve sdružení CZ.NIC řídil projekt zavádění ENUM pro Českou republiku.
„Naší společnou vizí je svět, ve kterém lidé mohou a budou běžně telefonovat přes internet.
Protože ENUM je technologie, která běžného uživatele nemusí zajímat, chceme v ENUM
Federation spojit síly na mezinárodní úrovni a věnovat se propagaci produktů a služeb,
které ENUM podporují.“ říká Pavel Tůma, předseda představenstva nové vzniklé asociace.
„Prvním úkolem ENUM Federation bude vytvořit značku,
která na trhu jasně identifikuje a zviditelní výrobky a služby, které ENUM podporují.
Jejich uživatelé tak budou mít jistotu, že se díky nim mezi sebou dovolají přes internet zdarma.“
Představitelé ENUM Federation očekávají, že jejich řady v budoucnosti rozšíří
i další země. Mezi prvními by mohly být státy, ve kterých už ENUM používají.


Co ENUM nabízí

ENUM umožňuje využít výhod telefonování přes internet i při běžném volání a to tak,
že pokud je volané číslo dostupné pomocí IP telefonie, bude hovor přenášen přes internet,
namísto pevné nebo mobilní telefonní sítě.
Přenášení hovorů po internetu je na rozdíl od těchto sítí zdarma
(resp. pouze za cenu internetového připojení).
Informace o tom, jak technologie ENUM funguje, o možnostech jeho využití
pro jednotlivce, firmy i operátory jsou k dispozici na internetové adrese:

https://enum.nic.cz

ENUM v České republice

Sdružení CZ.NIC spustilo registr domén systému ENUM do komerčního provozu:
22. ledna 2007. Domény ENUM registruje 21 registrátorů,
ve své síti podporují ENUM někteří telekomunikační provozovatelé  (IPEX, CL-NET a NETWAY).
ENUM využívá také například:
Rakousko, Německo, Polsko, Finsko, Rumunsko, Holandsko, Velká Británie a Irsko.


Zjednodušeně co je Enum
DNS a ENUM jako černé skříňky

ENUM úzce souvisí se systémem doménových jmen (DNS, Domain Name System),
který se dnes běžně používá v Internetu. Začněme proto tím, co vlastně je DNS a jak funguje.


DNS vzniklo kvůli tomu, že my lidé si špatně pamatujeme čísla a různé numerické identifikátory.
Abychom si tedy nemuseli pamatovat třeba 81.31.5.18, pokud se chceme podívat na Lupu,
umožňuje nám pracovat se snáze zapamatovatelnými jmény, jako je
www.lupa.cz.
Ve své podstatě pak celé slavné DNS není ničím jiným,
než jakýmsi "překladačem" mezi jmény typu
www.lupa.cz
(obecně tzv. symbolickými doménovými jmény)
a číselnými adresami, jako je ono 81.31.5.18 (což je tzv. IP adresa).
Takže když ve svém browseru zadáme
www.lupa.cz, náš browser se zeptá systému DNS
na odpovídající číselnou adresu (IP adresu), dozví se ji a z ní si vyžádá požadovaný obsah.

Náš první pohled na systém DNS tedy může vypadat tak, že jde o černou skříňku
(čímž říkáme, že její vnitřní fungování nás v tuto chvíli nezajímá).
Do této černé skříňky z jedné strany vstupují dotazy ve formě symbolických doménových jmen
a z druhé strany z ní vypadávají číselné adresy, viz následující obrázek.

A abychom tušili, jak to souvisí s ENUMem:
i ten si můžeme představit jako "překládající" černou skříňku,
do které ale místo symbolických doménových jmen vstupují telefonní čísla.
Z druhé strany z něj pak vystupují adresy - už ale ne číselné, ale spíše opět symbolické.Druhé přiblížení

Předchozí představa DNS a ENUM je přece jen hodně zjednodušující.
Proto si ji hned upřesněme, a to tím,
že oběma "černým skříňkám" dáme ještě jeden další vstup.
Skrze něj jim budeme říkat, jaký druh výstupu vlastně požadujeme.
V reálu to odpovídá tomu, že po DNS i po ENUMu můžeme požadovat různé druhy odpovědí.

Tak třeba po systému DNS můžeme chtít, aby nám převedl symbolické doménové jméno
(jméno nějaké domény) na adresu poštovního serveru,
která pro určitou doménu (samozřejmě danou svým symbolickým doménovým jménem)
přijímá elektronickou poštu. Takovéto dotazy běžné vznáší poštovní servery,
přes které uživatelé odesílají své e-maily - a odpovědi tyto servery potřebují k tomu,
aby věděly, kam poštu doručit. Pokud třeba posíláte e-mail na adresu
redakce@lupa.cz,
dozví se váš odesílající poštovní server od DNS,
že veškerou poštu pro doménu lupa.cz přijímá poštovní server s adresou stana.iinfo.cz.

Upřesněme si tedy naši představu systému DNS podle následujícího obrázku:
nechť má dva vstupy, přičemž jedním z nich specifikujeme druh kladeného dotazu
(a tím vlastně i požadovanou odpověď) a dalším samotný obsah dotazu.
Výstup zůstává stále jen jeden - ale to, co skrze něj dostáváme jako výsledek,
už může mít různou podobu, podle toho,
jaký byl druh kladeného dotazu. Jednou to může být číselná adresa
(IP adresa odpovídající uzlu se zadaným doménovým jménem),
jindy naopak další symbolické doménové jméno
(pokud se ptáme na poštovní server pro celou doménu).
 
Stejně je tomu i u ENUMu: také zde potřebujeme dva vstupy,
abychom jedním z nich zadávali druh kladeného dotazu a druhým samotný obsah dotazu.
I od ENUMu totiž můžeme požadovat různé druhy odpovědí.
Můžeme mu zadat telefonní číslo a chtít po něm adresu pro VoIP telefon (tzv. SIP adresu),
nebo e-mailovou adresu, nebo webovou adresu, nebo "faxovou" adresu apod.

 


Už tušíte, k čemu je ENUM? Třeba k tomu, aby e-mailové adresy,
webové stránky a další zdroje Internetu mohly mít své aliasy v podobě telefonních čísel.
Takže pak budete moci mailovat na telefonní čísla, načítat webové stránky podle telefonních čísel atd.
Stejně tak budou moci mít své "telefonní aliasy" i samotná telefonní čísla -
a s tím bude možné různě směrovat a jinak ovlivňovat příslušná volání podle přání
komunikujících stran (místo podle přání operátora, jako je tomu doposud).

Ale nepředbíhejme.
DNS a ENUM jako mapování mezi adresovými prostory

Poznámka na konci předchozího odstavce dává tušit, že obě "černé skříňky",
díky své překládající funkci, vlastně převádí jeden adresový či jmenný prostor na druhý.
V odborném žargonu se tomu říká "mapování" (anglicky: mapping).
Tak třeba systém DNS mapuje prostor symbolických doménových jmen
do prostoru číselných IP adres (pokud překládá symbolická doménová jména na IP adresy).
To byla ostatně jeho prvotní funkce, kvůli které počátkem osmdesátých let minulého století vůbec vznikl.

Když se pak zjistilo, že DNS je šikovná a dobře fungující věc,
byly jeho schopnosti rozšířeny o možnosti kladení jiných dotazů,
například na výše popisované adresy poštovních serverů,
které přijímají poštu pro určitou doménu.
Tím byly do DNS zavedeny další možnosti mapování, mezi dalšími prostory.
V případě dotazů na poštovní servery
jde konkrétně o mapování z prostoru symbolických doménových jmen
(jmen domén) do prostoru symbolických doménových jmen (jmen poštovních serverů).
Viz výše příklad s tím, jak veškerou poštu
pro příjemce v doméně lupa.cz přijímá poštovní server stana.iinfo.cz.

ENUM pak vznikl se stejným cílem: umožnit "mapování" různých adresových
a jmenných prostorů mezi sebou.
Zde ale s tím, že "výchozím" adresovým prostorem je prostor všech telefonních čísel.
A to samozřejmě ten celosvětový. "Cílových" prostorů pak může být více,
v závislosti na druhu kladeného dotazu: telefonní čísla mohou být mapována (převáděna)
na e-mailové adresy, SIPové adresy (adresy používané protokolem SIP pro hlasová volání
na bázi VoIP), adresy používané protokolem H.323,
webové adresy (vlastně URL adresy WWW stránek) atd.

Důležité je, že výběr cílového prostoru, do kterého ENUM mapuje, není apriorně omezen.
Obecně tak může ENUM mapovat (převádět) telefonní čísla v zásadě na cokoli,
co lze identifikovat v Internetu pomocí "zdejších" adres (tzv. URI, Uniform Resource Indicators).
Představu ukazuje následující obrázek.Jednomu a témuž telefonnímu číslu proto může odpovídat (současně) jedna e-mailová adresa,
jedna SIP adresa, jedna adresa webové stránky, jeden videostream atd.
Rozlišení toho, na co se při dotazu zadané telefonní číslo přeloží,
je pak dáno "prvním vstupem" naší černé skříňky, skrze který se zadává typ dotazu.

Dokazují to i následující obrázky, které ukazují (najednou) všechny dostupné odpovědi
na dotazy týkající se konkrétních telefonních čísel (patřících CZ.NICu).
U prvního čísla je v ENUMu dostupná pouze odpovídající SIP adresa
(konkrétně:
SIP:hudba@nic.cz), použitelná pro hlasová VoIP volání (eventuálně pro instant messaging).
Ve druhém případě jsou zde hned tři adresy - jedna pro SIP, jedna e-mailová a jedna "webová".


 

Příklad použití ENUM klienta: odpověď na dotaz ohledně tel. čísla +420 222 745 120 
Příklad použití ENUM klienta: odpovědi na dotazy ohledně tel. čísla +420 222 745 111


Jak využít možnosti mapování?

Jak jsme si již řekli, samotný ENUM je pouze "převodním mechanismem",
který mapuje mezi sebou různé adresové a jmenné prostory a překládá mezi nimi.
Kdo a jak toto mapování využije, je věc druhá, která už stojí mimo ENUM.
Typicky to budou zařízení (ať již fyzická zařízení či programy),
která se dokáží ENUMu zeptat, a výsledek využít pro své vlastní fungování.
Ovšem jaká zařízení to budou a k čemu vše využijí, to naplno ukáže až čas.

Ukažme si ale aspoň základní princip toho, jak to může fungovat.
Nejprve na příkladu samotného ENUM klienta,
který byl použit pro předchozí obrázky.
Tento klient nabízí ještě možnost toho,
že po kliknutí zavolá aplikaci asociovanou s příslušnou odpovědí.
Takže pokud kliknete na adresu
mailto:kontakt@nic.cz (viz následující obrázek),
měl by se otevřít poštovní klient a předvyplnit adresu příjemce u nového e-mailu.
Výsledek je pak ekvivalentní tomu, jako kdyby uživatel psal e-mail na telefonní číslo.


 

Možnost volání aplikace přímo z ENUM klienta

Častějším případem ale jistě bude zabudování příslušné funkčnosti
(schopnosti překladu) přímo do konkrétní aplikace.
Zatím je takovýchto možností málo,
ale existuje například ENUM plug-in do Firefoxu (byť jen do verzí 1.0.x).
Jak naznačuje následující obrázek, po instalaci tohoto plug-inu lze místo URL adresy
psát rovnou telefonní číslo požadované WWW stránky.
Zde, u klasického browseru pro počítač, to až tak velký efekt nepřináší
- ale třeba u mobilů, pouze s numerickou klávesnici, to určitě pomůže. 
Příklad využití ENUMu pro adresování WWW stránek (skrze plug-in ve Firefoxu)

Proč se ENUM jmenuje ENUM?

Nyní, když už zhruba tušíme, jak asi ENUM funguje,
je na čase si říci, proč se vlastně jmenuje tak, jak se jmenuje.

Jeho jméno je odvozeno od toho, co definuje výchozí prostor telefonních čísel,
ze kterého ENUM mapuje do dalších prostorů.
Jde o "mezinárodní číslovací plán" telefonní sítě,
který vydává Mezinárodní telekomunikační unie (ITU).
Do roku 1997 tvořilo takovýto číslovací plán doporučení E.163,
a od roku je v platnosti doporučení E.164.
Odsud také název "E164 NUmber Mapping"), zkráceně ENUM.
Někde, třeba jako na Wikipedii , se lze setkat
i s rozepisováním zkratky ENUM jako "Electronic NUMbering".


Jak se volá přes ENUM?

Aby bylo možné volat levněji díky ENUMu, musí být splněny dvě podmínky:
volané číslo musí být v ENUMu zaregistrováno, a buďto koncové zařízení volajícího,
nebo telefonní ústředna jeho operátora musí podporovat a skutečně využívat ENUM.

Telefonování - jedna z možných variant praktického využití ENUMu. (nejvíce rozšířená).
Ale určitě ne jedinou. Neztotožňujme proto ENUM pouze s telefonováním.
Je to obecné řešení, která provazuje (mapuje) telefonní čísla na (obecně libovolná) internetová URI.

  ENUM využívají někteří mobilní operátoři pro potřeby směrování svých "novějších" služeb,
které už nejsou tolik telefonní, ale více "IP-based".
Třeba pro směrování MMS zpráv apod. Jenže k tomu využívají "operátorský",
resp. tzv. infrastrukturní ENUM, o kterém jejich koncoví zákazníci neví
a nemají k němu přístup (viz minulý článek).


Jak se telefonuje?


Abychom vše správně docenili, ukažme si nejprve,
jak jsou vlastně vedeny a zpoplatněny různé druhy telefonních hovorů.
Předpokládejme přitom pevnou telefonní síť (v mobilní síti je to principiálně stejné).

Začněme u "klasického" telefonního hovoru,
který prochází pouze skrze veřejnou telefonní síť, fungující
na principu přepojování okruhů (síť PSTN, Public Switched Telephone Network). No
a ta své služby zpoplatňuje, takže za hovor se platí. Ať již paušálně, nebo dle skutečné délky hovoru.


Představa vedení klasického telefonního hovoru

Zdůrazněme roli telefonního čísla: to je svázáno s určitým koncovým bodem telefonní sítě
(přípojkou koncového účastníka), a tak je hovor "na dané číslo" veden tak,
aby byl zakončen (tzv. terminován) právě zde.

Nejspíše i kvůli tom jsou telefonní čísla přidělována operátorům,
a ti je následně přiřazují konkrétním koncovým bodům své sítě.
Přesněji přípojkám, které vedou ke konkrétním zákazníkům,
kteří si na tyto přípojky připojují svá koncová zařízení.

V případě mobilní sítě si místo pevné "drátové" přípojky můžeme představit SIM kartu,
kterou si zákazník vkládá do svého mobilu.
Telefonní číslo je spojeno s touto SIM kartou
a hovor končí (je terminován) vždy na tom mobilu, ve kterém se daná SIM karta nachází.

Důležité v obou případech je, že vazba mezi telefonním číslem
a koncovým bodem PSTN sítě (resp. SIM kartou) je plně v moci operátora,
a nikoli koncového uživatele (volaného).
Pouze operátor, event. ve spolupráci s dalšími operátory,
pak definuje způsob směrování hovoru, tak aby se dostal ke svému cíli.
Pokud má dojít k nějakému přesměrování (jinému zakončení hovoru),
pak takovouto možnost může nabídnout opět jen operátor,
a realizovat ji musí svými prostředky, v rámci své části sítě.
Představa využití volby (předvolby) operátora


Určitou možnost vlastní volby má alespoň volající,
který si skrze mechanismy volby operátora (CS/CPS)
může vybrat alespoň "střední část" vedení hovoru, a tím i jeho cenu a to,
komu za uskutečněný hovor platí.
Ovšem způsob zakončení (terminace) hovoru se tím nijak nemění.

Garantované VOIP služby

Pojďme nyní k možnostem využití datových sítí pro přenos hovorů.
Konkrétně k sítím na bázi protokolu IP a technikám VOIP (Voice over IP).

První možnou variantou jsou zde "garantované" VOIP služby,
jaké nabízí například kabeloví operátoři (UPC Telefon, Karneval Telefon),
a dále "unbundlovaní" operátoři, využívající zpřístupněné místní smyčky
(pro služby jako ČRa Premium Telefon, hlasové služby VOLNÝ Komplet …).

Představa vedení hovoru u "garantované" VOIP služby

Podstatné na nich je, že po IP sítí (a tudíž v datové podobě)
je vedena pouze "počáteční část" hovoru (tzv. originace),
a to ještě jen v minimální míře nutné k tomu,
aby se hovor dostal k ústředně příslušného operátora.
Odsud už pokračuje dál stejnou cestou, jako klasický hovor,
tedy skrze klasickou telefonní síť (síť PSTN), a tudíž i za tomu odpovídající cenu.

Veřejný Internet není v této variantě využit vlastně vůbec.
Celá úvodní část hovoru, probíhající v datové podobě (na obrázku modře),
je totiž vedena po privátní IP síti, která je plně pod kontrolou příslušného operátora.
Ten pak také může garantovat potřebnou přenosovou kapacitu,
a tím i kvalitu hovoru (i kdyby souběžně
s tím probíhalo sebeintenzivnější stahování čehokoli z veřejného Internetu).
Proto také má smysl mluvit o "garantované" variantě VOIP.

Daní za takto pojatou garanci pak jsou relativně vyšší náklady
na vedení hovoru skrze klasickou (PSTN) síť. VOIP operátor
se totiž snaží dostat hovor do PSTN sítě co možná nejdříve, a dále jej vést jen skrze PSTN.
Proto se také tyto služby svou cenou až tolik neliší od klasických telefonních služeb,
byť obvykle vychází přeci jen lacinější.
Dokáží totiž ušetřit jen na originaci hovoru, ale nikoli na jeho terminaci.
Většinou mají nenulový měsíční paušál.

Negarantované VOIP služby

Výhodnější (nižší, optimálně nulové) ceny dosahují až takové VOIP služby,
které se snaží vést hovor skrze datovou síť naopak co možná nejdéle,
a nechat jej přestoupit do (drahé) PSTN sítě až co nejpozději.
Na rozdíl od předchozí varianty přitom již využívají veřejnou datovou síť na bázi IP,
konkrétně veřejný Internet. Ten si sice za přenesená data nic (přímo) neúčtuje,
ale na druhé straně neumožňuje vyhradit
a garantovat jakoukoli kapacitu pro daný hovor.
Ten pak kvůli tomu musí sdílet celou dostupnou přenosovou kapacitu s ostatními přenosy
- a tak záleží na momentálním souběhu,
zda bude hovor mít dost "prostoru" pro sebe a pro zachování potřebné kvality.
Ta tedy není garantována, a proto je na místě mluvit o "negarantovaných" VOIP službách.
Představa negarantované VOIP služby

Na druhou stranu právě takovéto negarantované služby dokáží být lacinější.
Zopakujme si a zdůrazněme, že je to kvůli tomu,
jak minimalizují vedení hovoru skrze drahou PSTN síť,
a snaží se naopak co nejdéle (resp. nejdále) vést hovor skrze levnější Internet.

Pokud bychom tuto snahu dotáhli až do konce, byl by z toho čistě internetový hovor,
který už vůbec neprochází přes PSTN síť, ale jen přes Internet.
Díky tomu pak může být i zcela zadarmo
(ale také nemusí - to už je na obchodní politice poskytovatele, který také musí "z něčeho žít").
Představa čistě internetového hovoru


Kdo a za co může šetřit?

Zopakujme si tedy základní princip dosahování úspor: místo po drahé PSTN síti
vést co možná největší část hovoru po levnější IP síti, resp. po Internetu.
Tomu může výrazně napomoci již pouhé přemístění koncového zařízení
(na straně volaného) tak, aby bylo připojeno k IP síti (Internetu),
a nikoli k PSTN síti (viz obrázek).

Princip dosahování úspor z volání přes IP síť

Uvědomme si ale jednu důležitou skutečnost:
pokud díky takovémuto přesunu dojde k úspoře nákladů na vedení hovoru,
resp. na jeho ceně, pocítí to nikoli volaný, ale volající!!
Standardně je to totiž on, kdo za hovor platí.
Takže aktivitu musí vyvinout volaný, ale pozitivní dopady
(úspory) nepociťuje on, ale volající.
To je věc, která v praxi poněkud snižuje motivaci k praktickému využití ENUMU
i dalších možností, které vedou ke stejnému cíli.

Ale na druhou stranu existují i situace, kdy za celý hovor (nebo jeho část) platí volaný.
Například u tzv. zelených linek (s prefixem 800) platí volaný plnou cenu hovoru,
zatímco u tzv. modrých linek (s prefixem 844) volající platí vždy jen cenu místního hovoru,
a volaný dorovnává případný rozdíl do skutečné ceny hovoru, který může být i dálkový.
V obou těchto případech pak volanému samozřejmě přijde velmi vhod,
když může své náklady na příchozí hovory snižovat, nejlépe až na nulu.
Například u větších call-center to může být opravdu podstatné.

Jaké jsou možné cesty?

Jak ale dosáhnout toho, aby co možná největší část hovoru
byla vedena po lacinějším Internetu,
případně i po nějaké jiné IP síti, a ne po klasické a drahé PSTN síti?
A kdo má tyto možnosti "ve své moci"?

První možností, kterou má volaný, je změnit stávajícího (PSTN) operátora
na VOIP operátora, dostat od něj nové číslo, a své koncové zařízení,
spojené s tímto novým číslem připojit přímo k Internetu.
To je samozřejmě běžně dostupná varianta.
Problém je ale ve změně čísla - všichni volající musí být nějak obeznámeni
se změnou čísla a vzít ji na vědomí. To není nijak triviální.

Další možností je využít přenositelnosti čísla:
přejít k VOIP operátorovi i se svým původním číslem.
Jenže tady se nám poprvé výrazněji rozchází možnosti pevné a mobilní sítě:
zatímco s číslem z pevné sítě můžete k VOIP operátorovi přejít,
s číslem od mobilního operátora nikoli
(s ním dnes můžete přejít opět jen k jinému mobilnímu operátorovi).

Navíc přenositelnost čísla je řešením, které je plně v rukou operátorů,
kteří také určují jeho možnosti a způsoby využití.
Rozhodně to není řešení, se kterým by si mohli "hrát" sami koncoví uživatelé
- aby mohli podle vlastního uvážení měnit příslušná nastavení,
a to třeba i každý den. Navíc zde nepřipadají v úvahu různá variantní nastavení
(typu: když se nejde dovolat sem, tak má být hovor přesměrován tam a tam).

ENUM jako řešení

Ukažme si nyní, jak může být ve stejném kontextu využit ENUM.
Tedy pro dosažení toho, aby volající mohl volat na stále stejné (původní) číslo,
a volaný měl možnost ovlivnit kudy a kam je hovor veden.
Typicky aby byl veden na nějakou SIP adresu, odpovídající koncovému zařízení,
které je dostupné po Internetu a schopné přijímat hlasové hovory.

Má to ale dvě podmínky, které musí být splněny obě současně:
číslo, na které má být voláno, musí být zaregistrováno v ENUMU
(musí zde existovat doména odpovídající tomuto číslu a její obsah musí být takový,
aby v odpovědí na příslušný dotaz byla potřebná SIP adresa)
telefonní ústředna, ke které je připojen volající, podporuje a používá ENUM

Pak už může vše probíhat podle následujících dvou obrázků,
které ukazují volání z běžného telefonu (bez podpory ENUM)
na telefonní číslo +420 222 745 120.
První obrázek ukazuje, jak se (nejbližší) telefonní ústředna dotazuje systému ENUM,
zda v něm není záznam pro volané telefonní číslo - a pokud ano,
vyžádá si odpovídající SIP adresu. Fakticky se tak ústředna ENUMu ptá,
kam má směrovat hovor na dané telefonní číslo.

Představa využití ENUMu pro volání - dotaz ústředny do ENUMUI když se telefonní ústředna, v odpovědi na svůj dotaz, dozví příslušnou SIP adresu,
je stále na jejím uvážení, zda ji skutečně využije a hovor povede na tuto SIP adresu.
Může například zjistit, že na této adrese není dostupné žádné koncové zařízení.
Pro takovéto, ale i další případy, mohou být v rámci ENUM
záznamů specifikovány různé varianty toho, jak a kam má být hovor veden (směrován).

Druhý obrázek již ukazuje situaci, kdy se ústředna rozhodne využít poskytnutou SIP adresu
a hovor směrovat na ni, místo na původní telefonní číslo.

Představa využití ENUMu pro volání - vedení hovoru na SIP adresu., místo na původní tel. čísloZdůrazněme si znovu, že v právě popsaném scénáři je jedno,
zda se jedná o telefonní číslo odpovídající pevné či mobilní síti.
Dále si zdůrazněme, že stejně jako se zde ptá ENUMu telefonní ústředna,
může se ho ptát již samo koncové zařízení - a podle výsledku volit další směr vedení hovoru.
Na vývoji takovýchto koncových zařízení s podporou ENUMu se pracuje již delší dobu
(viz např. zde), ale zatím je přeci jen častější podpora ENUMu v rámci telefonních ústředen.
I zde je ale třeba rozlišovat mezitím, zda ústředna jako zařízení ENUM
potenciálně podporuje (jeden ze seznamů), a zda je tato podpora skutečně prakticky
využívána (příklad návodu pro platformu Asterisk).

V ČR podle dostupných údajů podporovali (v r.2010)
a využívali ENUM ústředny tří operátorů: CESNET, IPEX a Dial Telecom.
Jejich seznam budete i do budoucna moci najít na stránkách CZ.NICu (zde).
Ostatní operátoři zatím buď netuší oč jde, nebo stále váhají - nebo přímo nechtějí ENUM využívat.

Nepříjemným úskalím, které také brání praktickému využití ENUMu
(i zde v ČR), je to že ne všichni VOIP operátoři přidělují svým zákazníkům
(kromě veřejného telefonního čísla) také potřebné SIP adresy.
Navíc mnozí z nich z bezpečnostních důvodů přímo blokují SIP volání,
přicházející z "otevřeného" Internetu (a povolují příchozí hovory pouze z PSTN sítě,
z vlastní sítě a ze sítí VOIP operátorů, se kterými mají SIP peering).
Ostatní hlasové hovory pak musí být vedeny tranzitem přes PSTN,
což neguje zde popisovaný samotný princip využití ENUMu pro levnější volání.


K čemu ENUM není

Na závěr si ještě zdůrazněme jednu podstatnou skutečnost:
že obsah záznamů v rámci (uživatelského) ENUMU
je skutečně "v moci" oprávněných uživatelů příslušných telefonních čísel.
Je na nich, aby vhodným vyplněním příslušných záznamů, včetně různých variant
a alternativ, specifikovali kam a jak mají být směrovány hovory, přicházející na jejich čísla.
Takováto nastavení pak mohou měnit tak často, jak sami potřebují.

Pozor ale na to, že ENUM není uzpůsoben tomu,
aby se v něm prováděné změny "promítaly" v reálném čase.
To je dáno už tím, že sám ENUM ke svému fungování využívá systém DNS.
Také v něm určitou dobu trvá, než se nějaká změna "zpropaguje"
a začne se skutečně projevovat. Jde o časy v řádu hodin.
Bylo by tedy chybou očekávat nějaké rychlejší reakce i od ENUMu.

Stejně tak je třeba upozornit na jednu mylnou představu,
která se v souvislosti s ENUMem může objevovat. A to že ENUM je řešení,
které zajišťuje dostupnost nějakého internetového telefonu.
Tedy že řeší změny, ke kterým dochází když nějaký IP telefon odpojíte od Internetu,
a následně ho k Internetu připojíte někde úplně jinde.

Takovéto změny jsou pro ENUM zcela neviditelné a vůbec se ho netýkají.
Nedochází při nich totiž ke změně SIP adresy, se kterou ENUM pracuje.

Jen pro dokreslení, jak se takovéto změny řeší: SIP adresa,
přiřazená určitému koncovému zařízení (např. SIP:
hudba@nic.cz),
má statický charakter a je nezávislá na momentální poloze zařízení.
Až v rámci příslušné domény (zde: domény nic.cz) existuje "převodní tabulka",
ve které je položka typu "zařízení s aliasem hudba má momentálně IP adresu X.Y.Z.W").
A teprve tato "lokalizační informace" má dynamický charakter
a může se měnit i poměrně rychle v čase. Princip je takový,
že kdykoli je příslušné zařízení někam připojeno a zapnuto, má povinnost se ohlásit tomu,
kdo příslušnou tabulku spravuje, a sdělit mu svou momentální adresu.

Ale to už bychom se zase dostali někam úplně jinam - k tomu jak funguje protokol SIP.

Jiří Peterka

Autor je nezávislým konzultantem a publicistou.
Věnuje se také pedagogické činnosti na MFF UK,
kde přednáší problematiku počítačových sítí a komunikací.
Archiv jeho článků, přednášek a tutoriálů se nachází na adrese
https://www.earchiv.cz.

Viz články - Jiří Peterka  (22. 9. 2006 6:25)


Přenositelnost telefonního čísla v České republice

Přenositelnost v ČR byla zavedena na konci roku 2002 zákonem,
který nedefinoval technické podmínky a nepřidělil regulátorovi právo je stanovit.
Operátoři veřejných telefonních sítí sdružení v asociaci APVTS
(Asociace Provozovatelů Veřejných Telekomunikačních Systémů)
iniciují spolu s regulátorem (ČTU) vznik společnosti CNPAC s.r.o.
(Czech Number Portability Administrative Centre),
správce celonárodní databáze přenositelnosti čísel.
Technické řešení přenositelnosti čísla v pevných sítích
bylo stanoveno formou celonárodní referenční databáze pro přenositelnost čísla
(Reference Number Portability Database, RNPDB).
Jedná se o jediný platný zdroj přenesených číslech
v ČR poskytující informace pevným i mobilním operátorům
do jejich lokálních databází (LNPDB). Databáze se skládá ze záznamů obsahujících:
přenesené číslo identifikátor dárce (komu bylo číslo přiřazeno regulátorem)
identifikátor příjemce (kdo číslo obsluhoval) datum převodu (dokdy příjemce číslo obsluhoval)

Přenositelnost mobilních telefonních čísel (pouze mezi mobilními sítěmi)
byla v ČR zavedena na konci roku 2005.
Vytvoření služby iniciují Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) a národní regulátor.
Správcem databáze se stává opět CNPAC.
Technické řešení je opět formou referenční databáze (RNPDB-M)
se záznamy přenesených čísel mobilních operátorů,
poskytující informace pevným i mobilním operátorům.NAVRCHOLU.cz
TOPlistAdd comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:

" alt="" />Datum - Vaše IP" alt="" />
 


Adresa IP :
35.175.190.77

TOPlist
TOPlist
Advertisement
 
" alt="" />Základní nabídka" alt="" />
 
" alt="" />ČTÚ" alt="" />SMS" alt="" />
 
Firemní telefonní čísla PA
" alt="" />Rozhlas on-line" alt="" />
 
Pravdavitezi.jpg
" alt="" />Měření internetu" alt="" />
 
Měření internetu
SPEEDTEST

Měření internetu
 
Dnes jste: 195 visitors (386 hits) na těchto stránkách
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
Osobní, soukromé stránky. Pokud máte nějaký dotaz, přání, či připomínku - kontaktujte mne, děkuji! Víte proč je pevná linka stále dobrá a často lepší než hojně používané mobilní telefony?!