Publikování nebo šíření obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno!
Pro odfiltrování reklamních bannerů, použijte například "ABP".
Pro vyhledání použijte "Ctr F".
   
 
  Kabelova telefonie


Kabelová telefonie

analogové telefony & VoIP

VoIP je populární  ve všech typech sítí a trend přenosu hlasu po IP se pochopitelně nevyhnul ani širokopásmovým přípojkám. Telefonie po kabelové přípojce se propracovává mezi nabídky kabelových společností, ale pouze pomalu, protože existuje více technických řešení přenosu hlasu v kabelových sítích.
 
 
Pro moderní kabelové HFC (Hybrid Fibre Coax) sítě se (nejen) pro přenos hlasu vytvořily v Cablelabs specifikace Packetcable Multimedia.S rozvojem IP komunikace ale kabeloví provozovatelé pokukují po řešení VoIP na bázi internetového protokolu SIP (Session Initiation Protocol). Internetové řešení je zajímavé především pro větší možnosti využití, nejen pro hlasové a video služby, ale i pro mobilitu, na níž se začíná pracovat a která se má stát součástí budoucí tzv. quadruple play.

Konvergence SIP a kabelového přístupu se očekává až v připravované specifikaci Packetcable 2.0, která má být dokončena do jednoho roku. Někteří výrobci ale již pracují na kombinaci obou přístupů, než bude nová specifikace hotová, např. Motorola Broadband. Podle této společnosti sice v reálu převažují implementace  acketcable, ale pro ni samotnou má větší význam kombinace širokopásmové a mobilní technologie. V současnosti má již třináct implementací komerčních systémů v Evropě. Pro zajímavost, UPC zkouší oba přístupy: Packetcable v Holandsku a SIP třeba v Maďarsku.

 Pro a proti:

Pokud se v současných kabelových sítích podporuje integrovaná telefonie, pak na bázi Packetcable 1.0 (dokonce ani novější verze 1.5 se neujala), nebo EuroPacketcable, protože tyto specifikace jsou již vyzrálé a provozovatelé mohou využít svoji infrastrukturu postavenou na DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification). Přechod na jiné, byť lepší, řešení by pro tyto poskytovatele nebyl zrovna jednoduchý a ekonomicky únosný.

Nicméně SIP se jeví jako nákladově výhodnější řešení pro budoucnost, protože Packetcable vyžaduje zabudovanou podporu i v koncových zákaznických zařízeních EMTA (Embedded Multimedia Terminal Adaptor). Na druhou stranu ale kabelová specifikace má zřejmé přednosti v zabudované podpoře kvality služby (QoS, Quality of Service) tolik potřebné pro přenos hlasu citlivý na zpoždění v jediné síti spolu s daty a videem. Podobné je to i s bezpečností, kterou Packetcable nabízí, zatímco SIP její řešení ponechává na vlastní implementaci.

Mobilita je prvkem tolik populární konvergence pevných a mobilních sítí (FMC) a SIP je základním článkem podpory mobility, v čemž má zřejmou výhodu oproti Packetcable. Nicméně SIP je jen jedním článkem řetězu, protože na podporu FMC je třeba ještě implementovat systém IMS (IP Multimedia Subsystem). Mobilitě bude svědčit také protokol IPv6, který již má v sobě podporu pro mobilní klienty zabudovanou.

SIP ale není z hlediska otevřených specifikací zdaleka uzavřenou kapitolou, protože v IETF (Internet Engineering Task Force) se na něm a na souvisejících protokolech nadále pracuje (je rozpracováno kolem 200 draftů). Ale mnozí odborníci tvrdí, že není problém nasadit SIP na DOCSIS bez Packetcable. Nejběžnější způsob je následující: jakmile je volání SIP iniciované, SIP klient kontaktuje proxy server v síti a zkontroluje, zda je přítomen soubor politik. Ten následně vybere příslušnou politiku a zkomunikuje se s CMTS (Cable Modem Termination System) pro dané spojení a umožní velmi spolehlivou IP komunikaci s druhým SIP klientem nebo s okrajem sítě. SIP odhadem dovolí souběžné využívání zhruba 10-20 % uživateli na síti. Každé volání vyžaduje vstup a výstup na proxy serveru a server dokáže podporovat až 200 tisíc portů.

Quadruple play

Nasazování nových služeb je normou. Pro telekomunikační provozovatele se jedná o doplnění služeb o video, protože hlasové služby nabízejí v klasické podobě, případně opatrně zkoušejí rovněž VoIP. Kabeloví provozovatelé zase mají video, ale hlas je pro ně novinka. Jejich přístup k věci je z pozice motivace zákazníků na datové služby, které je v balíčku s hlasovými službami mohou přijít levněji.Ve svých sítích potřebují nasadit QoS a upřednostnit podle potřeb hlasové služby, aby jejich kvalita byla dobrá.

VoIP se ale týká nejen pevných sítí, ale i bezdrátových: Wi-Fi i mobilních sítí prostřednictvím duálních telefonů, kde je zase zřejmý náskok z hlediska čtvrtého rozměru: mobility. Se všemi konkurenty mezi širokopásmovou nabídkou v rámci triple a quadruple play se budou muset kabeloví provozovatelé poprat.

Výrobců čipů pro VoIP je přitom zatím jen několik. TI konkuruje společnost Conexant Systems, která přišla na trh s „IP telefonem na čipu“. Jiný konkurent, Marvell, se chlubí nejvíce integrovaným čipem pro VoIP mobilní telefony a brány.
CO U NÁS BYLO

Doposud jsme byli zvyklí provozovatele kabelových sítí
spojovat především s nabídkou televize a
také s připojením k Internetu:

- digitální kabelové televize (DVB-C)
- také telefonování přes kabelové sítě.

Jen se krátce zmíňme o počtech zákazníků využívajících připojení k Internetu
dvou největších kabelových poskytovatelů:UPC i Karnevalu.

UPC
r.2008 oznámilo překročení hranice 50.000 zákazníků.
Karneval jich v dovršil v roce 2008 již 20.000.

O velmi výrazný nárůst se postarali zákazníci levnějších tarifů, i když například UPC tvrdí, že z 800 nových zákazníků týdně jich většina má zájem o rychlejší verze připojení.

Přesto je stále prostor pro nové levnější tarifní programy,
které by případně také mohly přinést rozdílný přístup k zpoplatnění než současný "flat fee".


Telefon přes internet

Zatímco část uživatelů stále používá k připojení k Internetu telefon,
trendem je telefonování přes Internet. Pravděpodobně největší "hype" nyní doprovází službu Skype, která dovoluje zdarma telefonovat mezi počítači a za poměrně rozumné peníze rovněž volat do normálních telefonních sítí, ovšem to je stále řešení především pro nadšence
a aktivní internetové uživatele. Služby, jako je například Fayn, kde je možné volat přes speciální telefonní přístroj připojený k Internetu

a zákazník získává také lokální číslo dle svého sídla,
jsou sice zajímavé funkčně, ale vyžadují samozřejmě rozumně rychlé stávající připojení
a poměrně drahý konkrétní telefonní přístroj, nehledě na určité technologické znalosti.

Kabelové společnosti

jsou naproti tomu v současné době ve velmi příhodné pozici - mohou začít zákazníkům nabízet již poměrně vyspělá řešení, využívající přenosu hlasu po Internetu (VoIP), ovšem elegantně zabalená tak, že v praxi zákazník neznamená příliš velký rozdíl mezi tím,zda používá služeb např. Telefonica O2 (Č.Telecomu-ČTc), nebo svého kabelového operátora. Stávající telefonní přístroj se prostě místo do zásuvky od ČTc zapojí do kabelového modemu, takže není ani nutné investovat do nového telefonu.To otevírá poskytovatelům poměrně široké možnosti - zatímco VoIP se v současné době (v residenční a SOHO (small office, home office) oblasti) zaměřuje především na "poučené" zákazníky, telefonování přes kabelové sítě bude znamenat první opravdu masovou konkurenci pro O2 (Č.Telecom). Stačí, aby zákazník byl vybaven přípojkou kabelové televize, dovolující využívat i Internet, a může telefonovat přes Internet, aniž by s Internetem jakkoliv přišel do styku.
 

V praxi samozřejmě záleží na tom, jakou konkrétní strategii poskytovatelé zvolí, ale technické řešení jim dovoluje bez problémů dovést telefon jak tam, kde již zákazník je připojen k Internetu, tak tam, kde o to neměl zájem - kabelový modem bude mít rozhraní pro počítač a pro telefonní přístroj, a je na operátorovi, co se využije. Podrobnosti o způsobech, jakým budou operátoři služby nabízet, ani o tarifech zatím nejsou známy, i když se dá samozřejmě očekávat, že budou konkurenceschopné proti nabídce O2 (ČTc). Rovněž lze očekávat různé zajímavé balíčky (ke kabelové televizi či Internetu paušál zdarma) - pochopitelně bude otázkou, jak agresivně budou operátoři hlasové služby tlačit.UPC je v trošku kuriózní situaci - před časem jednu svou telefonní síť zrušil (v Liberci, jednalo se o jeden ze dvou pokusů, kde bylo umožněno již počátkem 90. let konkurenci podnikat v telekomunikacích - v části Prahy 1 a v Liberci), protože byla naprosto nerentabilní, nyní se připravuje na svůj druhý vstup do oblasti telefonování, ovšem tentokrát v naprosto jiné podobě.
 
UPC Česká republika v tomto případě těží ze spolupráce v rámci celé skupiny UPC, kde se používají stejné technologie pro řadu poboček UPC, což samozřejmě snižuje náklady na pořízení a podobně - na druhou stranu je celý proces o něco méně pružný, než když se může lokální společnost rozhodovat samostatně. UPC se tak vydá cestou, kdy bude fungovat jako standardní telekomunikační operátor, ale poslední míle nebude realizovaná přes telefonní dráty, nýbrž přes VoIP pomocí kabelových modemů. UPC si však sama bude zajišťovat veškeré související technické i logistické služby, tedy bude hovory přepojovat do ostatních sítí a rovněž bude sama provádět billing zákazníků, což se obvykle uvádí jako poměrně náročná část celého procesu.Jaké bude přesně zvolené technické řešení, není v daný okamžik jasné; s ohledem na náročnost zpracování na straně poskytovatele je možné, že se nebude používat žádná komprese a hlas bude přenášen ve standardním "telefonním" kodeku PCM (64 kbit/s). V případě, kdy se nebude používat žádná komprese, bude samozřejmě důležité, aby přenos hlasu probíhal odděleně od standardního přenosu dat, nejen z důvodů nezapočítávání hlasu do datových limitů, ale také kvůli QoS, neboť hlas by měl mít pochopitelně přednost před přenosem dat.   Žádný konkrétní údaj, kdy UPC začne hlasové služby nabízet, není v tento okamžik znám, vodítkem může být pouze vyjádření mateřské společnosti, UGC, které ředpokládá, že po té, co byl VoIP nasazen například v Maďarsku, by se do konce letošního roku měla dočkat i Česká republika. Nová telekomunikační licence, nedávno přidělená UPC, má jako datum zahájení poskytování služeb uveden 1. květen 2005, což však pochopitelně nemusí být směrodatné, v přehledu přidělených čísel dle číslovacího plánu zatím UPC ještě nefiguruje.O aktivitách Karnevalu jsme se nejvíce dozvěděli před časem na tiskové konferenci při příležitosti představení nové struktury tarifů, kde zástupci Karnevalu trochu odtajnili své plány. Hodlají se vydat odlišnou cestou, omezí se pouze na poskytovatele přenosové cesty (poslední míle) s tím, že hlasové služby pro ně bude zajišťovat vybraný telekomunikační operátor (nejčastěji se v této souvislosti hovoří o Contactelu). Karnevalu by tedy odpadla část nákladů za zajištění veškerého technického zázemí, a o příjmy z telefonování by se dělil s partnerským telekomunikačním operátorem. Bohužel ani v tomto případě není jasné, kdy dojde ke spuštění služeb.


  V praxi samozřejmě záleží na tom, v jakém rozsahu budou služby nabízeny, s jakou cenovou politikou, za jakých podmínek bude možné využívat přenosu čísla a podobně. Nic to však nemění na tom, že s takřka 700.000 domácnostmi a firmami v dosahu internetových služeb - a tedy potenciálně vhodnými pro nasazení VoIP - se jedná o největší konkurenci v SOHO oblasti, s jakou se ČTc bude muset utkat. Pokud se "útok" kabelových operátorů povede, určitě to prospěje konkurenčnímu prostředí v ČR. Digitální kabelová televize.Zatímco satelitní digitální vysílání (DVB-S) již funguje několik let i pro české zákazníky, kolem teresteriálního (pozemního) vysílání (DVB-T) se v současné době dějí různé tanečky na politických úrovních, a v praxi není příliš jasné, kdy se skutečně rozjede komerční vysílání, byť v testovacím provozu již vysílání zachytit lze. Trochu stranou je digitální vysílání v kabelových sítích (DVB-C), které nabídne podobné výhody jako přechod z analogového na digitální pozemní vysílání s tím, že podobně jako u klasických kabelovek budou moci poskytovatelé nabídnout něco navíc. K tomu nebude nutné analogové vysílání v kabelových sítích vypínat, jak nás to časem čeká u pozemního vysílání, kde je kvůli mezinárodním závazkům v průběhu několika let nutné analogové vysílání ukončit.
 
Oba dva čeští poskytovatelé již nějakou dobu digitální vysílání ve svých sítích testují (v síti Karnevalu šlo jednu dobu bez problémů přijímat s digitálním tunerem v PC, dokud nebyl provoz zašifrován), ovšem k uvedení digitálního vysílání pravděpodobně zaujmou rozdílný přístup. Proslýchá se, že Karneval by chtěl spustit digitální vysílání ve své síti ještě v první polovině letošního roku, zatímco UPC má opatrnější přístup a službu spustí asi až v okamžiku, kdy bude jasné, jak to bude vypadat s pozemním digitálním vysíláním.

A jaké výhody přinese digitální kabelovka v praxi zákazníkům? Je jich celá řada, počínaje lepší kvalitou obrazu (pokud nebudou poskytovatelé moc šetrní a nebudou se snažit namačkat do jednoho pásma co nejvíce programů), dojde k dalšímu rozšíření programové nabídky, která je nyní již relativně limitovaná, bude možné snadnější zavádění speciálních placených programů (Zavedení nového placeného programu by v současných sítích znamenalo poměrně náročné technické úpravy) a otevírá to samozřejmě možnosti k dalším technickým vymoženostem, jako je pay-per-view (zaplacení za shlédnutí) nebo video-on-demand (neboli "video na přání"), i když se nepředpokládá, že už při startu DVB-C budou v ČR podobné služby nabízeny. Pro operátory i zákazníky je však výhodou snadnější tvorba balíčků na míru, kdy si zákazník zaplatí ty programy, které ho opravdu zajímají, samozřejmě bude opět záležet na tom, jakou flexibilitu nabídne operátor.

Uvidíme, jak a kde začnou operátoři spouštět digitální televizi, jak budou využívat dodatečnou obsahovou nabídku, jak efektivně využijí možnosti zpětného kanálu a podobně. Není asi nutné čekat se spuštěním DVB-C až na start pozemního digitálního vysílání, záleží samozřejmě na tom, jakým obsahem dokáží poskytovatelé "novou televizi" naplnit.


Jaké zvolit připojení k internetu?
 

Ruku v ruce s růstem počtu uživatelů internetu roste i počet jeho poskytovatelů a různých druhů připojení. Jak se v této nabídce orientovat, a které připojení je pro vaše potřeby nejvhodnější? Více v našem článku. Internet. Před deseti lety ho u nás znali jen odborníci a fanoušci. Dnes ho zná, a ve větší či menší míře využívá již polovina veškeré populace v ČR. Stále častěji jej začínají využívat i české domácnosti – pomáhá jim ušetřit čas i peníze. A nejen to, stále častěji přes internet komunikujeme se svým okolím. „Internet se stává prostředníkem komunikace, virtuální komunikace má větší a větší význam, komunikujeme stále více skrze svoje klávesnice“, uvádí David Šmahel, expert na problematiku psychologie a internetu na Fakultě sociálních studií MU. Nabídka různých druhů připojení je poměrně široká a neustále se rozšiřuje. Vybrat si můžete jak typ připojení, tak i jeho poskytovatele. Dále vybíráte z různých rychlostí připojení a datových limitů. Nejdůležitější je se vždy na začátku zamyslet nad tím, na co a jak často budete internet využívat, a dle toho vybrat ideální kompromis mezi cenou a „kvalitou“ připojení. Aby se vám lépe vybíralo připravili jsme pro vás na následujících řádcích přehled jednotlivých druhů připojení.


DSL technologie


Zkratka DSL (Digital Subscriber Line – digitální účastnická linka) v sobě ukrývá technologii schopnou dosahovat na obyčejném měděném telefonním vedení vysokých rychlostí a to až 52 Mb/s. Jak je to možné? U klasického telefonního analogového přenosu dat, který je realizován prostřednictvím modemu, je k dispozici přenosové pásmo 4 kHz, kdežto u DSL modemu je pro účely přenosu dat vyhrazeno pásmo vyšších frekvencí. Nejpopulárnějším a nejvíce nabízeným „déeselkem“ je ADSL. Tato zkratka označuje asymetrickou DSL - data jedním směrem tečou rychleji, než ve směru opačném - v případě připojení k internetu stahujete data rychleji, než vysíláte požadavky. Jeho největší výhodou je snadná dostupnost a rychlost stahovaných dat. Naopak jednou z nevýhod je nutnost připojení pevnou linkou k síti O2 (Českého Telecomu). Cena za připojení závisí na rychlosti stahování, resp. odesílání a měsíčním limitu stahovaných dat.

 


Kabelový internet


Jediným limitem pro zapojení kabelového internetu je kabelový rozvod ve vaší budově. Pokud jej máte je zapojení internetu velice jednoduché. přijde technik, který mu předělá zásuvku tak, aby obsahovala i konektor pro připojení kabelového modemu. Poté na ní kabelový modem koaxiálním kabelem připojí, na modem se pak připojí váš počítač běžným Ethernetovým (RJ-45) kabelem. Poté vás ještě připojí k Internetu v propojovacím panelu (typicky v patě domu) a můžete se připojit. Kabelový internet je jedním z nejlepších způsobů, jak se v ČR připojit k Internetu. Rychlost až 6 Mbit, rozumné ceny, téměř žádné limity, pravidelné zlepšování parametrů a snižování ceny, velmi vysoká kvalita, žádné instalační náklady.

 

Dial-Up

Dial-Up je nejstarší a u nás stále ještě nejrozšířenější technologie připojení na internet. Jedná se o vytáčený způsob připojení, který dosahuje teoretického maxima 56 kbps tedy 7 kB. V reálu se pohybujeme někde v rozmezí 3 - 5 kB. Jediným nutným předpokladem je zavedená telefonní linka od O2 (Českého Telecomu). Výhodou tohoto typu připojení je jeho snadná dostupnost a jednoduchost využití, nevýhodou naopak skutečnost, že se jedná o časově zpoplatněné připojení, takže se nehodí pro "celodenní" využití.


 

Internet přes mobil

Jestliže se chcete připojit k internetu pomocí svého mobilního telefonu, můžete využít některé z těchto technologií:


CDMA - Tzv. rychlý mobilní internet. Teoreticky umožňuje CDMA rychlost až 2.48 Mb/s, kvůli dodržení kvality poskytované služby však Eurotel omezil max. rychlost na 800kb/s a pro případné zájemce je nutné uvést, že v současné době se rychlost stahování pohybuje kolem 200 - 350 kb/s a odesílání cca 80 - 156 kb/s. Službu u nás zatím nabízí jen Telefonica (Eurotel). Nevýhodou CDMA je jeho prozatím nižší pokrytí.

GPRS - Je to technologie, kterou v současné době disponuje již téměř každý nový mobilní telefon. Připojení přes GPRS je často srovnáváno s klasickým vytáčeným připojením Dial-Up. V reálu jsou parametry spojení závislé na momentálním využití buňky mobilní sítě a v ideálním případě se skutečně rychlost směrem k uživateli vyrovná zmíněné "klasice". Ovšem je třeba počítat s tím, že rychlost směrem od uživatele, tedy tzv. Upload je velmi nízká cca 1 kB/sec.

EDGE - Jedna z novějších technologií známá ze světa mobilních telefonů.
Vznikla vylepšením standardu GPRS, ze kterého vychází a se kterým také souběžně spolupracuje. U EDGE se dosahuje celkem slušných rychlostí teoreticky až 250 kbps pro download.
(12. 04. 2005)


 
NAVRCHOLU.cz

TOPlist
" alt="" />Datum - Vaše IP" alt="" />
 


Adresa IP :
35.175.190.77

TOPlist
TOPlist
Advertisement
 
" alt="" />Základní nabídka" alt="" />
 
" alt="" />ČTÚ" alt="" />SMS" alt="" />
 
Firemní telefonní čísla PA
" alt="" />Rozhlas on-line" alt="" />
 
Pravdavitezi.jpg
" alt="" />Měření internetu" alt="" />
 
Měření internetu
SPEEDTEST

Měření internetu
 
Dnes jste: 195 visitors (389 hits) na těchto stránkách
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
Osobní, soukromé stránky. Pokud máte nějaký dotaz, přání, či připomínku - kontaktujte mne, děkuji! Víte proč je pevná linka stále dobrá a často lepší než hojně používané mobilní telefony?!