Publikování nebo šíření obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno!
Pro odfiltrování reklamních bannerů, použijte například "ABP".
Pro vyhledání použijte "Ctr F".
   
 
  TELEFONNI USTREDNY

Skok na: Telefonní obvody (obce ČR)

Skok na: Seznam MTÚ - HOST
Skok na: Spádové ústředny

zařízení, k němuž jsou připojeny telefony
nebo další ústředny. Primárním účelem
ústředny je spojování hovorů.

Základní funkce

(Pobočkové) Ústředny umožňují základní telefonní služby:

Dle způsobu využití dělíme na:

1. veřejné (státní) např.: MzN ústředna Praha
2. firemní (pro společnosti)
3. domácí (pro jednotlivce)


 • vnitřní a vnější hovory
 • přepojování hovorů
 • přidržení hovoru (Hold)
 • funkce nerušit (DND)
 • nastavení vyzvánění pro vstupní linky
 • přesměrování hovoru (FWD)

Typy vstupních linek

 • HTS - hlavní telefonní stanice, dříve se používal výraz "státní linka"
 • ISDN BRI - digitální dvoukanálová přípojka (označuje se také jako euroISDN2)
 • ISDN PRI - digitální třicetikanálova přípojka (označuje se také jako euroISDN30)
 • E1 - starší typ digitální přípojky

Typy poboček

 • analogová - umožňuje připojení běžného analogového telefonu nebo jiného zařízení (fax, modem)
 • digitální - umožňuje připojení systémového telefonu
 • ISDN - umožňuje připojení ISDN telefonů nebo jiných ISDN zařízení (např. ISDN modem)

Pozn. pro pobočky ústředen se dříve používal výraz "klapka". 

Pro začátek vyzkoušejte: https://www.3cx.com/ip-pbx

Historický vývoj

První telefonní ústředna byla uvedena do provozu ve státě Connecticut (USA) v roce 1878. Princip prvních ústředen spočíval v manuálním spojování příslušných vodičů spojovatelkou. Almon Strowger, povoláním hrobník, neměl rád nespolehlivou lidskou obsluhu, která prý záměrně přepojovala hovory na jeho konkurenta a tak vymyslel v roce 1891 automatický volič (nazývaný Strowgerův). První Strowogerova automatická telefonní ústředna byla uvedena do provozu roku 1892 v městě La Porte v Indianě. Princip Strowgerova voliče spočívá v počítání pulsů vysílaných z telefonu s kruhovou číselnicí - s každým pulsem se volič přesune do další polohy. Kaskádním řazením voličů se zpracovává více čísel.

 

Generace ústředen

1. generace - synchronní systémy s krokovými voliči (ústředna P51).

2. generace - křížové spínače s asynchronními voliči, registry pro záznam čísel (ústředny řady PK (PK201, PK202) vyráběla "Tesla", MK 611, ARM 201/4) na území Československa (ČR) používány od roku 1970.

3. generace - centrální programové řízení (procesor), elektromechanickým či elektronickým spojováním, analogové systémy (ústředna PK202 s elektronickým řízením, pražská mezinárodní tranzitní ústředna AKE 13 od firmy Ericsson). 

4. generace - rozprostřené programové řízení, digitální spojování (v ČR se od roku 1992 používají ústředny EWSD od firmy Siemens a S12 od Alcatelu. Jak mobilní tak ústředny pro pevnou síť dále vyrábí firmy Ericsson, Nokia, Lucent. 

5. generace - paketový princip komutace hovorového signálu tzv. „soft switch“, spojovací pole je realizováno softwarově např. pomocí VoIP nebo ATM.  K telefonní ústředně patří koncová zařízení (telefonní přístroj).

Mezi důležité prvky novějších konfigurovatelných ústředen patří:

SYSTÉMOVÉ TELEFONY

speciální přístroje, které kromě běžného telefonování umožňují uživateli vyšší úroveň spolupráce s telefonní ústřednou. Z těchto přístrojů lze také většinou systém konfigurovat a u analogových telefonních ústředen je to jediná možnost jak systém nastavit. Přehled nejdůležitějších služeb, které poskytují systémové telefony svým uživatelům.:
 
01. Komfortní telefonování – přístroje jsou většinou vybaveny displejem a hlasitým telefonem s možností integrace náhlavní soupravy.
 
02. Programovatelná tlačítka – skupina tlačítek s LED diodou. Světelná dioda je obvykle vícebarevná, význam a funkci tlačítek lze naprogramovat. Mohou na příklad signalizovat stav vnitřních poboček, stav vstupní linky a nebo po jejich stisknutí dojde k vytočení předem naprogramovaného čísla. Díky těmto tlačítkům má uživatel optický přehled o tom co se v systému děje. Obsazené vnitřní pobočky svítí červeně, aktivní vyzvánějící vstupní linka zeleně atd.
 
03. Alfanumerický displej – ve spojení se vstupní linkou ISDN a nebo aktivní funkci CLIP na lince HTS poskytuje uživateli podobný komfort jako displej mobilního telefonu. Identifikace volajícího, zmeškané hovory, posledně volaná čísla …
 
04. Nastavitelné paměti – Pomocí systémového telefonu je možno přímo přistupovat k pamětem telefonních čísel a vyhledávat v nich pomocí jmenného adresáře podobně, jako u mobilního telefonu.
 

Systémové telefony dělíme do dvou základních skupin:


 • Digitální přístroje.
 • Analogové přístroje.


Již z jejich názvu vyplývá rozdělení pro jednotlivé typy telefonních ústředen. Tyto systémové telefony jsou vždy určeny pro provoz se stejnou značkou telefonní ústředny. Není tedy možné používat například systémový telefon Panasonic s telefonní ústřednou jiného výrobce. U výrobků firmy Panasonic je možné použít analogový systémový přístroj pro komunikaci s digitální telefonní ústřednou. Tato možnost je výhodná především pro zákazníky, kteří již mají analogovou telefonní ústřednu Panasonic a zvažují nákup nové digitální. Částečnou nevýhodou využití tohoto řešení však je, že analogový systémový telefon zabírá v telefonní ústředně dvě vnitřní klapky, jednu analogovou a jednu digitální.
Zvláštní skupinu tvoří telefony bazdrátového systému DECT, které dokáží plnit většinu funkcí systémových telefonů, navíc umožnují uživatelům volný pohyb po prostorách firmy v dosahu vysílačů.
 
Systémové telefony nacházejí uplatnění především u uživatelů, kteří mají telefonování jako jednu z hlavních náplní práce. Obchodní zástupci, sekretariát, nákupčí, vedoucí pracovníci atd. V každém případě by měl být u každé telefonní ústředny nejméně jeden takový systémový telefon pro potřeby pracovníka, který má na starosti přepojování a distribuci hovorů. Telefon mu umožní vyřizovat i více hovorů efektivně a současně.

Příkladem mohou být systémové telefony:

KX-T7636 a KX-T7603


 • A) Podsvícený displej 6 řádků;
 • B) 24 CO tlačítek - Volitelně modul 12 CO tlačítek (na obrázku);
 • C) hlasitý telefon;
 • D) USB port.


Alfanumerický displej
.
Vizuální informace na displeji zjednodušují obsluhu hovorů a provádění dalších úloh. Displej slouží ke zobrazení nejrůznějších informací (viz následující přehled) a pro přístup k funkcím digitálního systému IP PBX. Je také možno uskutečňovat hovory podle instrukcí zobrazovaných na displeji.

 • - přehled příchozích a odchozích hovorů (Call Log),
 • - jméno a číslo volajícího (ISDN, Caller ID),
 • - systémová a individuální rychlá volba,
 • - seznam poboček,
 • - menu systémových funkcí,
 • - délka hovoru,
 • - výzva volanému, zpráva od nepřítomného, nastavení funkcí,
 • - název a číslo pobočky,
 • - datum a čas.

Kontrolka vyzvánění a vzkazu (červená/zelená).
Velká a dobře viditelná kontrolka indikuje rozsvícením příchozí hovor, takže uživatel i z větší vzdálenosti vidí, že telefon vyzvání. Barva kontrolky se mění podle okamžitého stavu: zelené blikání indikuje vyzvánění pobočky, červené blikání indikuje vyzvánění vnější linky a trvalý červený svit oznamuje, že volající zanechal zprávu.Konektor pro náhlavní soupravu
.

Plně duplexní hlasitý telefon.
Programovatelná tlačítka s červenou/zelenou kontrolkou.
Snadno ovladatelné navigační klávesy šetří čas.Systémový telefonní přístroj: NPS-202


Určen zejména pro operátory a spojovatelky.
Pro zjednodušení přepojování hovorů je vybaven (tzv. BDP - Busy Display Panel) panelem pro sledování provozu ústředny (pobočky/st.linky). Dále můžete přes telefonní přístroj provádět např.: nastavování času, hotelové služby a jiné… . Operátorský telefon podporuje služby euroISDN např.: CLIP-identifikace volajicího.Vlastnosti:
 • 01.displej: 2x16 znaků, alfanumerický.
 • 02. 3x programovací tlačítka.
 • 03. 4x tlačítka pro zaparkování hovorů.
 • 04. 6x LED kontrolek informujicí o aktivaci služeb (noční režim).
 • 05. BDP-Busy Display Panel- kontrola provozu na linkách.
 • 06. Zobrazení hodin (12/24 hod mód).
 • 07. Programování telefonní ústředny OFEX-I,I.
 • 08. Tlačítko pro dočasné přidržení hovoru.
 • 09. Služba ISDN-identifikace volajicího CLIP.
 • 10. Identifikace vnitřního volání.
 • 11. Možnost hotelového provozu ( stav pokoje/neuklizeno).


SYSTÉMOVÝ TELEFON FPS-001


Systémový telefon FPS-001 pro  ústředny TELESIS.
Design je převzat od telefonu NPS-202.
FPS-001 je určen pro manažery a asistentky.
Plně nahrazuje sekretářské soupravy.


Vlastnosti:

 • Displej: 2x16 znaků, alfanumerický.
 • 3x programovací tlačítka.
 • 4x tlačítka pro zaparkování hovorů.
 • 6x LED kontrolek informujicí o aktivaci služeb (noční režim).
 • 16x programovatelných tlačítek- rychlá volba a optická.
 • Zobrazení hodin (12/24 hod mód).
 • Programování telefonní ústředny OFEX-I,II
 • Tlačítko pro dočasné přidržení hovoru
 • Služba ISDN-identifikace volajicího CLIP
 • Identifikace vnitřního volání
 • Možnost obsluha telefonu v hotelovém provozu (stav pokoje),DIGITÁLNÍ ÚSTŘEDNY
(Příklad)


PX-24 IP (R.2006)

Digitální telekomunikační systém PX-24 byl navržen pro středně velké firmy s možností lehkého rozšíření,nebo měnění kapacity podle požadavků. Systém nabízí služby ISDN, které splní požadavky pro kvalitní a spolehlivou komunikaci. Systém umožňuje snižovat telefonní poplatky díky službě LCR (ARS). Systém PX-24 má k dispozici vlastnosti, které se dají využívat v hotelích, lázních a ubytovnách. K systému můžeme připojit dveřní telefon zn. TELESIS nebo od jiných výrobců. Systém nabízí více než 180 systémových funkcí. Systém umožňuje kombinovat analog,euroISDN a VoIP na vstupu i výstupu.Novinkou je využívaní CLIP (přenos čísla)na analogových pobočkách a státních linkách.


Systém PX-24 nabízí bezblokové spojovací pole. Co to znamená v praxi? Všichni účastníci (pobočky) mohou volat v daný okamžik současně tak, že mohou uskutečňovat jak vnější, tak i vnitřní hovory. Vnější hovory jsou vždy limitovány počtem státních linek,nebo počtem kanálů VoIP připojených k systému. Některé konkurenční ústředny i renomovaných značek nemají bezblokové spojovací pole.
PX-24-IP s možností VoIP na protokolu H.323 a SIP. Umožňuje až 32 souběžných VoIP kanálů,připojení do LAN a směrovat volání přes PSTN síť,nebo Internet dle požadavku zákazníka.

Otevřená architektura systému umožňuje levné volání přes PSTN síť a Internet.Pro bezpečné volání v rámci sítě Internetu,nebo podnikové síti vytvořené systémem TELESIS " Secure VoIP Calls.Systém" najde hlavně využití v podnikových sítích.Komunikační systém PX-24 má max.kapacitu 480 portů.PX-24 je vybavena signalizací SS7,V5.2 ,která umožňuje použít systém i jako spojovací systém pevné veřejné sítě. Pro možnost nahrávání hovorů je ústředna vybavena integrovaným modulem "DVR" až pro 100 hodin záznamu.

Díky flexibilnímu SW a mnoho rozhraní lze systém TELESIS PX-24 provozovat jako:

- koncová veřejná ústředna
- veřejná ústředna
- pobočková ústředna
- meziměstská ústředna
- transitní ústředna
- konvertor signalizace


IP ÚSTŘEDNY
(Stručně)

Příklad VoIP / IP telefoní ústředna:

Panasonic KX-NCP500 a KX-NCP1000
Základní funkce běžných IP ústředen:


Neomezený počet poboček
V IP ústředně není vytvořený umělý limit počtu linek, ani za jednotlivé linky neplatíme žádné licenční poplatky. Počet linek (nebo spíše počet souběžných hovorů) je dán výkonem ústředny. IP ústředny jsou nabízeny
v několika hardwarových variantách.


Vzdálené pobočky
S IP telefonem se můžete připojit k IP ústředně z domova či jiné lokality stejně, jako z vnitřní sítě. Stačí nastavit příslušné oprávnění.

Neomezený počet hlasových schránek
Každý uživatel může mít svou vlastní hlasovou schránku, kterou lze ovládat přes telefon pomocí hlasového průvodce nebo přes přehledné webové rozhraní. Upozornění na novou zprávu může být posláno na email uživatele a nahraný vzkaz může být přeposlán jako příloha.

IVR - hlasové menu
Také dáte na první dojem? Uvítací pozdrav a interaktivní hlasové menu je to, co může zákazník slyšet jako první a poslouchat příjemnou hudbu je určitě lepší než běžný vyzváněcí tón. Hlasových nabídek můžete vytvořit prakticky neomezený počet pomocí přehledného webového rozhraní.

Konference
Běžnou konferenci 3 účastníků většinou zajistí přímo IP telefon. V IP ústředně můžete vytvořit libovolný počet "konferenčních místností" do kterých lze jednoduše "vstoupit" vytočením čísla dané konference. Počet účastníků není omezen. Pro vstup do konference může být požadováno zadání hesla. Celá konference může být řízena zvoleným administrátorem - například konference nezačne (uživatelům je pouze přehrávána hudba), dokud se nepřihlásí administrátor. Konferenci lze také sledovat a řídit pomocí webového rozhraní.

Call centrum
Modul Call centra umožňuje vytvořit frontu (nebo i více nezávislých front) pro hovory. Volajícím je při čekání přehrávána hudba, případně v pravidelném intervalu jejich pořadí ve frontě. Také lze při čekání přehrávat místo hudby libovolné hlasové menu (IVR). Hovory jsou přepojovány operátorům dle zvoleného klíče. Operátoři se mohou přihlašovat a odhlašovat pro příjem hovorů. Veškerou komunikaci lze nahrávat.

Zpětné volání
Po zavolání na zvolené číslo IP ústředna zavěsí a zavolá vám zpět. Následně jste spojeni s přenastaveným číslem (nebo libovolným modulem ústředny). Tuto funkci můžete využít například pro úsporu poplatků za hovory ze zahraničí.

Parkování hovorů
Probíhající hovor lze jednoduše "zaparkovat" přepojením na přednastavené číslo. IP ústředna Vám následně sdělí číslo, na kterém si můžete (nebo kdokoliv jiný) hovor vyzvednout. Zaparkovaným hovorům je přehrávána hudba.

Přepojení hovoru
Přepojení hovoru zajišťuje většinou přímo IP telefon. Přepojit lze bez konzultace i s konzultací. Přepojení může zajistit i IP ústředna.

Vzdálené vyzvedávání hovorů
Každou linku lze zařadit do skupiny, ve které si můžou uživatelé navzájem vyzvedávat hovory. To je zvláště výhodné pro zaměstnance z jednoho oddělení, kteří mají pracoviště blízko sebe.

Call Waiting (čekající volání)
Pokud aktivuje tuto funkci, v případě druhého příchozího hovoru na něj budete upozorněni zvukovým signálem, a na displeji IP telefonu uvidíte číslo volajícího. Mezi hovory lze poté přepínat, popřípadě je spojit do konference (musí podporovat IP telefon).

Nahrávání hovorů
Příchozí i odchozí hovory lze nahrávat, a to buď trvale nebo po vytočení předdefinovaného kódu na telefonu. Nahrávání lze nastavit individuálně pro jednotlivé linky.
Nezapomeňte, že by protistrana měla být informována o tom, že je hovor monitorován. Toto lze zařídit také automatickým přehráním informační zprávy před začátkem každého hovoru.

Pokročilé příchozí a odchozí směrování hovorů
Příchozí hovory se většinou směrují (podle čísla na které je voláno) přímo na jednotlivé linky, skupinové čísla, hlasové menu, call centrum, konferenční místnost nebo hlasovou schránku. Příchozí hovory lze také směrovat (nebo blokovat) podle identifikace volajícího. Lze nastavit různé směrování hovorů podle aktuálního času.

Dále lze hovory přesměrovávat podle aktuálního stavu linky (obsazeno, nezvedá, přesměrovat vždy) na jednotlivé moduly ústředny (hlasová schránka, call centrum, konferenční místnost, hlasové menu) nebo na libovolné číslo (třeba i mobilní telefon). Přesměrování může ovládat sám uživatel z telefonu pomocí hlasového průvodce.


S konkrétní linkou může být spojeno více telefonních čísel (funkce Follow me). Při volání na vaše firemní číslo může tedy kromě stolního IP telefonu zároveň vyzvánět i bezšňůrový telefon, domácí telefon nebo mobilní telefon.

Odchozí hovory se většinou směrují podle čísla, na které se volá, přes příslušný odchozí trunk (IP, ISDN, PSTN) podle zadaných pravidel. V případě selhání jedné cesty (např. výpadek Internetu) lze hovor automaticky směrovat přes jiný odchozí trunk (např. ISDN). Volání na vybraná čísla lze zakázat nebo požadovat zadání hesla. Také lze nastavit různá práva pro volání pro jednotlivé uživatele.


ENUM
Moderní funkce s velkým potenciálem. Pomocí ENUMu můžete volat na jinou IP ústřednu (pokud má svá čísla zaregistrovaná v systému ENUM) přímo, bez účasti operátora. Takto lze například volat mezi obchodními partnery zdarma i když má každý jiného VoIP operátora. Více o registraci do systému ENUM.

Volitelné rozhraní
Standardně je IP ústředna vybavena dvěma Ethernet porty. Doplnit lze karty pro rozhraní BRI (ISDN 2), PRI (ISDN 30), FXS (analog), FXO. Přes SIP protokol lze připojit FXS/FXO brány nebo GSM brány.

V případě přechodu na IP telefonii nemusíte původní ústřednu rušit. Novou IP ústřednu můžete propojit prakticky s jakoukoliv pobočkovou ústřednou a dále rozvíjet jen novou instalaci.

Záznamy o hovorech (CDR)
O každém hovoru je vytvořen záznam v databázi (MySQL). Záznamy lze prohlížet, prohledávat a třídit pomocí přehledného webového rozhraní. Lze vytvářet grafy a tabulky. Záznamy lze vyexportovat do CSV a PDF.

Nahrávání zvuků pro ústřednu
Zvuky pro IP ústřednu lze "nahrát" přes webové rozhraní nebo namluvit přímo z IP telefonu pomocí hlasového průvodce. Hudba pro IP ústřednu se nahrává ve formátu MP3.

Ovládání ústředny přes webové rozhraní
Konfigurace IP ústředny a ovládání vybraných modulů ústředny se provádí pomocí webového rozhraní. Pro jednotlivé moduly i konfiguraci různých funkcí ústředny lze nastavit různá přístupová práva pro různé uživatele.

Podporované protokoly
Podpora protokolu SIP je samozřejmostí, všechna moderní VoIP zařízení SIP podporují. Dále lze použít protokol IAX2, který zajišťuje mnohem lepší spolupráci s NATem, průchodnost Firewallem a v případě vícekanálového trunku lépe hospodaří s šířkou pásma. Dále lze implementovat podporu protokolů H.323, MGCP a Cisco Skinny.

Podporované audio kodeky
G.711 (a,µ), G.729 (nutno dokoupit licenci pro potřebný počet kanálů), GSM, iLBC, Fax.

Pokud se domníváte, že pro přenos obrazové informace přes IP síť je nutný fax, lze to řešit několika způsoby. Můžete připojit běžný fax přes VoIP bránu. Příchozí faxy také může IP ústředna zpracovat a poslat jako PDF na email.

Provedení IP ústředny
IP ústřednu lze dodat v provedení Tower nebo Rack. Velikost skříně také určuje druh a počet požadovaných rozhraní.


DALŠÍ MODULY

Vytáčení z Outlooku
Pokud používáte Microsoft Outlook pro správu vašich kontaktů, jistě oceníte automatické vytočení čísla přímo z této aplikace. Přes TAPI rozhraní lze IP ústřednu provázat i s jinými aplikacemi či systémy.

Centrální telefonní seznam
Aplikace pro přehlednou a pohodlnou správu kontaktů přes webové rozhraní. Kontakty zle jednoduše přidávat, mazat, editovat a okamžitě volat.

Billing
Modul pro účtování hovorů.

Roaming uživatelů
Tato funkce je výhodná, pokud nechcete mít telefonní číslo pevně spřažené s konkrétním telefonem. Uživatel se potom může "zalogovat" k libovolnému telefonu a hovory pro jeho linku jsou na tento telefon směrovány.

Integrace IP ústředny s jinými systémy
Integrace různých typů databází (nejčastěji MySQL) a rozhraní (např. TAPI) s dalšími systémy.

Další funkce
Díky podpoře otevřených a často používaných protokolů a standardů lze IP ústřednu nejenom provázat s jinými systémy ale i přidávat další funkce.

Digitální IP pobočkový komunikační systémPanasonic KX-TDA 600Přehled některých funkcí:


 
Funkce systému 

• Automatické nastavení ISDN (BRI)
• Automatická volba směrování (ARS) / směrování s minimalizací
nákladů (LCR)
• Hudební pozadí (BGM)
• Správa nákladů
• Funkce Busy on Busy
• Zaparkování hovoru s indikací
• Skupina převzetí hovoru (Call Pickup Group)
• Distribuce hovorů dle ID volajícího
• Třídy služeb (COS)
• CTI (CSTA, TAPI)
• Bezpečnost datových linek
• Zpožděné vyzvánění
• Přímé vstupní linky (OIL)
• Přímé vnitřní vytáčení (DID)
• Přímý přístup k vnitřnímu systému (DISA)
• Dveřní telefon / elektrický vrátný
• Potlačení echa
• Zamčení pobočky
• Tísňová volání
• Kompatibilita se stávajícími APT / DPT
• Externí BGM
• Flexibilní plán číslování (4 číslice)
• Plovoucí pobočky
• Uvodní hlášení
• Přístupový kód k hostitelské ústředně
• Prohledávané skupiny
• Spěšný přenos
• Funkce Incoming Group (Hunting Group)
• Přerušení volání – obsazeno / nerušit
• Přerušení volání – volaný nezvedá telefon
• Přerušení volání-vnější linka
• Monitor linky (CO)
• Hlavní zpracování (MPR), download softwaru pro karty / CS
• Manažerské funkce
• Vícejazyčná podpora
• On-line diagnostika
• Funkce operátora
• Aplikace PC Console / PC Phone
• PC programování
• Skupina externího hlášení (Paging Group)
• Rychlé nastavení
• Dálková poplašná signalizace
• Dálková kontrola stavu pobočky pomocí DISA
• Dálkové uzamčení pobočky
• Skupinové vyzvánění
• Speciální přenosový přístup
• Záznam informací o hovorech (SMDR)
• 24hodinový a 12hodinový časový formát SMDR
• Tisk ID volajícího SMDR
• Rozšíření systémové paměti
• Služby podsystémů
• Časované upozorňování
• Časové režimy (Den / Noc / Polední přestávka / Pauza)
• Zákaz meziměstských volání
• Vnější skupina (Trunk Group)
• Jednotná distribuce hovorů (UCD)
• Skupina poboček (User Group)
• Funkce VIP-Call
• Vizuální identifikace volajícího

 
 Síťové funkce

• Alternativní směrování
• ARS s VoIP
• Kontrolky obsazenosti (BLF)*
• Identifikace volajícího na jednolinkovém telefonu
• Deník hovorů (z veřejné sítě do soukromé sítě)
• Skryté číslování sítě
• DISA volání do sítě
• Volání z neveřejné sítě do veřejné sítě
• Volání z veřejné sítě do neveřejné sítě
• QSIG spojení
• Jméno rychlého vytáčení (z veřejné sítě do soukromé sítě)
• Tandemové spojení
• Předání na síťovou pobočkovou ústřednu
• Virtuální privátní síť (VPN)
• Síť VoIP (vestavěný IP-GW)

 
Funkce služby ISDN

• Oznámení o ceně (AOC)
• Zákaz identifikace volající linky (CLIR)
• Uvedení identifikace volající linky (CLIP)
• Sestavení spojení s obsazeným účastníkem (CCBS)
• Uvedení identifikace připojené linky (COLP)
• Zákaz identifikace připojené linky (COLR)
• Přímé vnitřní vytáčení (DDI)
• ISDN konference 3 účastníků (3PTY)
• Přesměrování ISDN hovoru (CFU/CFNR/CFB)
• Předávání ISDN hovorů (CT)
• ISDN pobočka
• Identifikace zlomyslných volání (MCID)
• Vícenásobné účastnické číslo (MSN)

 
Funkce DECT

• Automatické předávání
• DECT CS na port digitální pobočky
• Kompatibilita s náhlavní soupravou
• Seznam příchozích a odchozích hovorů
• Ovládání displeje telefonu přes CTI*
• Režim paralelního bezdrátového XDP
• Vibrační vyzvánění (pouze KX-TCA255)

 
Funkce poboček

• 4-konference 4 účastníků a vysílání relace až 32 účastníkům
• Zprávy v nepřítomnosti
• Zadání kódu účtu (povinné)
• Automatické opakované vytáčení
• Vedoucí - sekretářka
• Vysílání relace
• ID volajícího na jednolinkový telefon
• Přesměrování hovorů (všechny hovory, obsazeno, obsazeno /
  nezvedá, nezvedá, funkce Follow Me, ze skupiny Incoming Group)
• Přidržení hovoru
• Převzetí hovoru (řízené, skupinové, DSS, zamítnout)
• Předání hovoru (filtrované, nefiltrované, předání jedním tlačítkem,
  opětovné vyvolání předání)
• Konference (3 účastníci, více účastníků, bezobslužná konference)
• Volba typu vytáčení
• Digital eXtra Device Port (DXDP) (2 DPT v jednom linkovém portu)
• Přímé převzetí jedním tlačítkem
• Nerušit (DND)
• DSS konzole
• Vynucený vstup do probíhajícího hovoru
• Adresář pobočky
• Doba trvání meziměstských hovorů z pobočky
• Přístup zvenčí
• Flexibilní tlačítka
• Digitální duplexní hlasitý telefon
• Hands-free režim
• Výběr sluchátko / Náhlavní souprava
• Velký podsvícený displej telefonu
• LED kontrola pro CTI
• Přihlašování / odhlašování
• Čekající zprávy
• Vícejazyčný displej
• Předání hovoru ve víceúsekové síti (4 kroky)
• Hudba pro čekající hovory
• Signalizace vyvěšené pobočce (OHCA)
• Odposlech hovoru
• Jednotlačítkové vytáčení
• Systém externího hlášení - paging (zákaz, předání)
• Paralelní telefon (APT/ DPT+SLT DPT/ SLT+PS)
• Opakované vytáčení posledního čísla
• Ovládání ze vzdáleného terminálu
• Speciální přenosový přístup
• Zrychlené vytáčení – osobní / systémové
• Zobrazení data a času
• Konverze tónová-pulsní volba
• Převzetí vnějších hovorů z libovolné stanice (TAFAS)
• Třídy služeb (COS)
• Tichá signalizace vyvěšené pobočce (upozornění do probíhajícího
   hovoru)
• Zotavení
• XDP (eXtra Device Port)

 
 Funkce hlasové pošty (VM)

• Automatická konfigurace – rychlé nastavení
• Přesměrování hovorů do VM
• Uvedení identifikace volajícího ve VM
• Přerušení hovorů do VM
• Displej telefonu, VM operation z menu
• Filtrování hovorů (LCS)
• Dálková kontrola dat pobočkové ústředny přes VM
• VM řízení dat přes pobočkovou ústřednu
• VM integrace (digitální/DTMF)
• Funkce VM Group
• Předání pošty do VM
• Zobrazení čísla VM zprávy na DPT LCD


Komunikační řešení, která přináší konvergenci hlasovým a datovým sítím. Sdružují v sobě přístup k různým telekomunikačním technologiím
a vzájemně je propojují. Přinášejí mnoho nadstandardních možnosti.

 

 

Telefonní ústředny třetího tisíciletí.
Řada VoIP komunikačních systémů VS-AST je moderní, plně digitální spojovací platforma pro integraci klasických hlasových služeb a aplikací VoIP telefonie ve firemních ale i rozlehlých veřejných IP sítích.

Nabízené ústředny s označením: VS-AST10 / VS-AST25 / VS-AST50.

Jednoduchý popisVS-AST10
Malá IP pobočková ústředna s velkými možnostmi. Výhodné komunikační řešení pro menší firmu.
Umožní vám propojit do jediného funkčního celku stávající komunikační kanály (např. HTS nebo IDSN2 linky) s moderní technologií VoIP telefonů a operátorů. S VS-AST10 už nikdy nebudete závislí!

VS-AST25                                               
Výkonná IP pobočková ústředna s maximální přidanou hodnotou. Komunikační řešení pro firmu s vysokými nároky na technickou vyspělost a kvalitu. Umožní vám propojit do jediného funkčního celku stávající komunikační kanály (např. HTS nebo IDSN2 linky, GSM brány) s moderní technologií VoIP telefonů a operátorů. S VS-AST25 už nikdy nebudete závislí!

VS-AST50                                              
Řešení, které je svojí kapacitou předurčeno pro aplikace s požadavkem vysoké propustností. Nasazení je zejména vhodné jako centrální SIP server pro operátory nebo jako IP pobočková ústředna pro velmi rozsáhlé firemní systémy.

(stolní provedení)


Hlavní benefity (menší) IP ústředny VS-AST10:

- V základní ceně systém IVR s neomezeným počtem úrovní.
- DISA nebo číselná provolba, automatické přesměrování.
- Vstupní linky klasické až 4x HTS nebo 2xISDN2.
- Vstupní linky VoIP operátorů bez omezení.
- SIP server a SIP klient bez licenčních omezení.
- Neomezené množství IP poboček bez rozšiřování ústředny.
- On-Line billing s přehledným grafickým výstupem.
- Integrovaný SSL WEB server pro management a správu.
- Integrovaný router, firewall a bandwidth manager.

Systém IVR v základní ceně
Uvítací zpráva pro volající s možností výběru přepojení na konkrétní linku, nebo přahrání zákaznických informací s neomezeným počtem úrovní.
 
Pobočkové linky bez omezení
Už žádné rozšiřující moduly! Pobočkové linky u VS-AST10 přidáváte pouze několika kliknutími myší. Vhodné přístroje si můžete vybrat ze široké nabídky doporučovaných IP telefonů.
 
Počet operátorů není problém
Obáváte se opustit svého tradičního operátora? Žádný problém,
Základní řada VS-AST10 umožňuje současně využívat stávající pevnou HTS nebo ISDN linku, a zároveň moderních služeb libovolného počtu VoIP operátorů. Stačí si jen vybrat!
 
SIP server i klient současně
VS-AST10 funguje zároveň jako SIP server pro připojené pobočkové IP přístroje, a zároveň i jako neomezený počet SIP klientů pro připojení k vybraným VoIP operátorům.
 
On-Line billing
Okamžitý přehled o uskutečněných hovorech poskytuje integrovaná aplikace billingu. Cenu hovoru lze vypočítávat selektivně třeba pro každý hovor zvlášť podle aktuálních účtovacích tabulek.
 
IP směrovač a firewall
Integrovaný router nabízí řadu pokročilých vlastností firewallu, QoS, priorizace provozu a nastavení šířky pásma pro optimální funkci IP hlasového provozu.
 
Mechanické provedení a zpracování (VS-AST10).
Vestavěn do kvalitní ocelové skříně povrchově upravené práškovým lakováním. Skříň je uzpůsobena pro instalaci zavěšením na zeď nebo uložením na rovnou plochu (stůl, police).

Technické parametry:

Telekomunikační rozhraní
WAN interface: Ethernet 10/100 baseTX
LAN interface: Ethernet 10/100/1000 baseTX
ISDN2 interface: S0 NT/TE signalizace DSS1(Q.931)
FXS interface: a/b analog (CLIP, CLIR)
FXO interface: a/b analog (CLIP, CLIR)

 Mechanické vlastnosti
rozměry (HxVxŠ) 267x92x195mm
váha cca 2Kg

 Elektrické vlastnosti
napájení 230V 50Hz příkon 80VA (max)
certifikace CE a ESČ

 

IP ÚSTŘEDNA
ASUS iPBX 30

JOYCE ČR uvedla na náš trh trh ústřednu ASUS iPBX30, která patří do segmentu komplexních VoIP řešeních pro menší firmy. Ústředna vyplňuje mezeru mezi VoIP branami pro 2 – 4 telefony na jedné straně a velkými IP ústřednami pro 100 a více účastníků na straně druhé.
ASUS iPBX30 je určena pro maximálně 30 účastníků a je schopna obsloužit až 10 hovorů současně. Podporuje běžné funkce analogové PBX ústředny (automatická recepční, přesměrování hovorů, atd.) společně s dalšími nadstandardními funkcemi:


Vzdálené připojení umožňuje propojit vzdálená pracoviště s lidmi ve firmě (připojíte se například z domu a telefonujete tak bezplatně - podpora Home Office). Můžete vzdáleně propojit dvě ústředny ASUS iPBX30 IP a komunikovat jejich prostřednictvím zdarma.

Přesměrování odchozích hovorů přes různé operátory podle předčíslí volaného čísla (např. zahraničí, pevné linky, GSM, atd.), což přináší úspory.

V ústředně je možné i nastavit volání přes více VoIP operátorů a přednastavit nejlevnější volání podle destinací.

Hlasový záznamník - pomocí této funkce lze pořídit až 5-ti minutový záznam z každého hovoru a přeposlat záznam do e-mailových schránek.

Dva USB porty - jejich prostřednictvím je možno připojit flash disk nebo USB harddisk a využít jej pro zálohování zaznamenaných hovorů.

Dva WAN porty umožňují nastavení jako „load balancing“ (jsou schopny účelově rozložit zátěž nebo naopak sdružovat konektivitu od dvou poskytovatelů).

Podpora funkce routeru, NAT a integrovaného firewallu.

Možnost vzdálené správy IP ústředny.

Cena (2008) ASUS iPBX30 > 11 500 s DPH.

 


Bezplatná pobočková ústředna

Axon Virtual PBX


Hledej na: Axon Virtual PBX Software

Open source řešení pracují ve velké většině případů pouze na operačních systémech unixového typu, nejčastěji na Linuxu. Axon Virtual PBX představuje výjimku, neboť se jedná o velmi jednoduše konfigurovatelné řešení zadarmo, které využijí velmi malé firmy nebo callcentra.

Axon Virtual PBX využívá operační systém Windows – od verze 95 až po Vistu. Autorem pobočkové ústředny je australská firma NCH Swift Sound Software, která se specializuje převážně na výrobu softwaru pro práci se zvukem. Instalace ústředny je velmi jednoduchá, což bývá u programů určených pro Windows standardem. Ihned po nainstalování je systém připraven k použití se základním nastavením.

Při instalaci lze vybrat a na omezenou dobu vyzkoušet několik přídavných modulů, které budou s ústřednou spolupracovat: IVM Answering Attendant (plní funkci recepční, případně hlasové samoobsluhy), VRS Call Recording System (pro současný záznam až 32 hovorů), IMS On-Hold Messages Player (automatizované přehrávání předem připravených vzkazů a melodií při čekání na připojení operátora), Quorum (konferenční server) a také Uplink Skype to SIP Adapter (pro volání přes Skype). V neposlední řadě je k dispozici také softwarový klient Express Talk VoIP Softphone. Politika firmy NCH Swift Sound Software je taková, že samotnou pobočkovou ústřednu nabízí zdarma a zákazník platí až za přídavné moduly. Pro jejich plný výčet doporučuji shlédnout domovskou stránku produktu.

Cena jednotlivých modulů se pohybuje v řádu desítek až stovek dolarů. Ke každému produktu si lze za zvýhodněnou cenu předplatit podporu. Po vyčerpání předplacené podpory se účtuje 85 dolarů za hodinu práce technika. Pro administraci ústředny se využívá, jak se v dnešní době stalo zvykem, webové rozhraní. To je dostupné na portu 81. Chybí ovšem možnost omezení přístupu, jakož i využití zabezpečeného připojení, takže jediným opravdu bezpečným způsobem zabezpečení je skrýt celou ústřednu za firewall a nejlépe ji využívat jen v privátní síti.
Dostupná nastavení

Z charakteru dostupných modulů a také z možností nastavení ústředny samotné je jasné, že Axon Virtual PBX je určena hlavně pro nasazení v malých firmách, kdy zastane roli opravdu jednoduché pobočkové ústředny, nebo v malých callcentrech, kde zajistí všechny funkce, které se v takových případech od ústředny očekávají. Propojení mezi ústřednou a moduly využívá protokol SIP. Tím je zajištěna jejich kompatibilita a možnost využití i s jinými ústřednami než Axon Virtual PBX. Při konfiguraci ústředny má uživatel na výběr z následujících možností: nastavení uživatelských účtů (extensions), externích linek, číslovacího plánu a skupin.

Jak již bylo řečeno výše, ústředna je ihned po instalaci nastavena a připravena k použití. Pokud jsme si na zkoušku nainstalovali i přídavné moduly, je také nachystáno příslušné propojení. Pro napojení na vnější telefonní infrastrukturu lze využít účet SIP u vašeho poskytovatele. Pro odchozí volání potřebujete pouze v číslovacím plánu nastavit příslušnou provolbu. U volání příchozích je obzvláště patrné zaměření ústředny pro využití v callcentrech nebo velmi malých firmách, neboť při jejich obsluze ústředna neakceptuje přímou volbu konkrétní klapky. Umožní pouze napevno propojit příchozí volání s konkrétním účtem SIP, případně skupinou účtů. U skupiny lze nastavit, jestli budou všechny její účty vyzvánět současně, nebo například s určitým časovým odstupem.
Jde propojit i se Skypem

Softwarovou ústřednu je také možno propojit s analogovými linkami telekom unikačního operátora pomocí rozšiřujících zařízení, které využívají rozhraní USB nebo PCI s porty FXO (foreign exchange office). Za lepší však pokládám využití klasické exter ní analogové brány, připojené pomocí LAN. Zajímavým nápadem je modul Uplink Skype2Sip, který umožní propojit ústřednu se sítí Skype. Pro jeho správnou funkci je nutno mít v počítači s ústřednou nainstalovaného také klienta Skypu. Co do funkčnosti i míry nastavení představuje Axon Virtual PBX velmi jednoduchou softwarovou pobočkovou ústřednu.


 

Celý systém nabídne mnohem více možností, až jej vybavíte komerčními rozšiřujícími moduly. Zákazník tedy platí jen za funkce, které opravdu využije. Placené moduly je navíc možné po omezenou dobu vyzkoušet zdarma. I kdyby vám nebo vaší společnosti toto řešení nevyhovovalo, jedná se o velmi intuitivní a příjemný nástroj, který pomůže pochopit principy, na nichž fungují i ostatní VoIP ústředny, a pomůže vám ujasnit si, co od takové ústředny vlastně očekáváte.
Princip - architektura ústředny PhoNet (5. generace)

ProTel engineering, spol. s r.o.
U Seřadiště 65/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice, Česká republika
tel.: +420 267 188 101 a +420 602 325 431
IČO : 60468378/CZ60468378


PhoNet    PBX ÚSTŘEDNY - ČESKÉ A SLOVENSKÉ VÝROBY

  GTW PhoNet 1000Daktela, s.r.o., Vinohradská 184, 13000 Praha 3, Czech republic
IČO: 27232263, DIČ: CZ27232263
telefon: +420226213305, fax:+420226213394.Daktela IP PBX 10, SIP - cca 10 vnitřních linekKompaktní mini IP ústředna s plnou výbavou!

Daktela IP PBX 10 v2 je verze této menší ústředny.
Ústředna je zcela tichá a díky svým malým a kompaktním rozměrům (12x13x4 cm) vhodná do kanceláří a rodinných domů. Daní za tyto kompaktní rozměry je maximální počet 4 konkurentních hovorů, které tato ústředna je schopná obsloužit.


IP ústředny Daktela PBX


VoIP ústředny Daktela PBX jsou špičkové systémy s moderními funkcemi, které ještě nedávno byly výsadou ústředen nejvyšší třídy s cenou ve stovkách tisíc korun. Ústředny nejsou žádným způsobem licencované na počet uživatelů jak je tomu zvykem u jiných výrobců. Maximální počet uživatelů dané ústředny je omezen pouze výkonem samotné ústředny. Ústředny jsou plně modulární a proto je možné dodat ústřednu přesně na míru toho konkrétního řešení. Naše ústředny jsou určené nejen pro malé a střední podniky, ale i pro velké společnosti s mnoha pobočkami, které mají nejvyšší nároky na výkon, kvalitu a dostupnost. Podniky s více pobočkami ocení zejména možnost propojení ústředen mezi s sebou a následné vytvoření jednotného číslovacího plánu. Zákazníkům, kteří požadují vysokou dostupnoust dokážeme nabídnout clusterovanou variantu přímo na klíč. Součástí dodávky ústředny může být i garantovaná odezva technické podpory na celé řešení s případnou výměnou vadného hardware přímo u zákazníka.

Základní vlastnosti a možnosti ústředen Daktela PBX:

 • Webové rozhraní pro administraci ústředny a dalších nadstavbových modulů.
 • Kompletní sada českých hlášek namluvené profesionálním speakerem.
 • Možnosti připojení ústředny do telefonní sítě.
 • Dostupnost všech základních hovorových funkcí (známých z tradičních analogových ústředen).
 • Inteligentní směrování hovorů neznamená jen LCR.
 • Sofistikované možnosti s IVR.
 • Nahrávání hovorů je samozřejmostí.
 • Hlasové schránky s funkcí přeposílání zpráv do emailu.
 • Konfereční systém v základu.
 • Volací skupiny a ACD fronty pro prostředí callcenter.
 • Otevřený systém s API rozhraním a bohatými možnostmi integrace.
 • Podpora standardů 802.1q (VLAN tagging), 802.1p (Class of Service).
 • Podpora peer-to-peer videohovorů.
 • Nadstavbové moduly a jejich možnosti využití.
 • Integrovaný tarifikační modul.
 • Webový operátorský panel pro spojovatelky.
 • Centrální telefonní seznam s funkcí click & dial.
 • Faxový modul s webovou administrací a funkcí email2fax/fax2email.
 • SMS modul s funkcí email2sms a web2sms.
 • Mobility extension.
 • Vytáčení kontaktů z MS Outlook.
 • Roaming uživatelů pro sdílená pracoviště “shared desks”.
 • Daktela IVR Reports, sofistikované IVR s možností získání statistických reportů o volajících.
" alt="" />Datum - Vaše IP" alt="" />
 


Adresa IP :
54.144.82.216

TOPlist
TOPlist
Advertisement
 
" alt="" />Základní nabídka" alt="" />
 
" alt="" />ČTÚ" alt="" />SMS" alt="" />
 
Firemní telefonní čísla PA
" alt="" />Rozhlas on-line" alt="" />
 
Pravdavitezi.jpg
" alt="" />Měření internetu" alt="" />
 
Měření internetu
SPEEDTEST

Měření internetu
 
Dnes jste: 158 visitors (339 hits) na těchto stránkách
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
Osobní, soukromé stránky. Pokud máte nějaký dotaz, přání, či připomínku - kontaktujte mne, děkuji! Víte proč je pevná linka stále dobrá a často lepší než hojně používané mobilní telefony?!