Publikování nebo šíření obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno!
Pro odfiltrování reklamních bannerů, použijte například "ABP".
Pro vyhledání použijte "Ctr F".
   
 
  Zruseni sluzby
ZRUŠENÍ SLUŽEB OPERÁTORA - REKLAMACE
Kde končí legrace 
aneb reklamace


 
Objednali jste si od svého telefonního operátora či poskytovatele
internetu službu, kterou jste využili jen částečně
anebo vůbec ne z důvodů její snížené kvality či závady technického
charakteru? V tomto případě je nezbytným krokem
uplatnění reklamace.
Reklamaci týkající se vyúčtování ceny nebo poskytované
služby elektronických komunikací musíte uplatnit u svého
operátora bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou mě-
síců ode dne doručení vyúčtování. Můžete tak učinit pí-
semně nebo osobně; v případě společnosti Telefónica Czech
Republic, a.s. také prostřednictvím webového formuláře.
Využíváte-li službu, ke které operátor neposkytuje vyúčtování
(typicky u předplacené SIM karty), můžete reklamaci
uplatnit do dvou měsíců ode dne poskytnutí služby.
Po podání reklamace má operátor povinnost vyřídit ji bez
zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne
doručení reklamace. Pokud byste reklamovali například
cenu naúčtovanou za volání v zahraničí a operátor ji musí
projednat se zahraničním operátorem, prodlužuje se lhůta
ještě o jeden měsíc. Operátor má povinnost doručit vám
vyřízení reklamace prokazatelným způsobem. Je vhodné si
veškerou korespondenci s operátorem uschovat, neoctnete
se poté v důkazní nouzi při podávání námitek proti
reklamaci.

Jak vypadá úspěch.

Nedohodnete-li se s operátorem jinak a on uzná vaši reklamaci
výše účtované ceny, má povinnost vám vrátit rozdíl cen
způsobem a ve lhůtách stanovených ve všeobecných podmínkách;
nejpozději však do jednoho měsíce od vyřízení 
reklamace.

Pokud jste byli úspěšní ve své reklamaci vadné služby,
protože ji bylo možno využívat jen částečně nebo vůbec ne
kvůli technické nebo provozní závadě na straně operátora,
musí operátor odstranit závadu a přiměřeně snížit cenu za
poskytnutí služby, nebo vám musí poskytnout službu
náhradním způsobem.


Podání reklamace nemá odkladný účinek – to znamená, že i když namítáte cenu, 

která vám podle vašeho názoru byla naúčtována neoprávněně,

je třeba ji nejdříve zaplatit. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) 

ovšem může na vaši žádost rozhodnout o odkladném účinku reklamace,

a to v odůvodněných případech (například pokud váš tarif činí 190 Kč, a obdržíte fakturu na 50 000 Kč).

Proti tomuto rozhodnutí ČTÚ nemáte právo se odvolat. V případě zamítnutí reklamace operátorem

a podání námitky ČTÚ musíte zaplatit, nebo podat k ČTÚ novou žádost o odklad platby. Pozor!

Operátor vám nehradí škodu, která vznikne v důsledku přerušení či vadného poskytnutí služby.


Nelíbí se vám, jak vypadá vyúčtování od vašeho operátora a jaké položky obsahuje či spíše neobsahuje?

I na to existují pravidla, konkrétně jsou stanovená v opatření obecné povahy

vydaném Českým telekomunikačním úřadem (OOP/3/07.2005-4).


Co si počít v případě neúspěchu?


Nevyhoví-li operátor vaší reklamaci, máte právo podat u Českého telekomunikačního úřadu

návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace.

Učiňte tak bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce

od doručení zprávy o zamítnutí reklamace. V opačném případě toto právo zaniká!

I když již při reklamaci Český telekomunikační úřad rozhodl,

že podání reklamace má odkladný účinek, pokud podáváte námitky proti reklamaci,

musíte zaplatit účtovanou cenu, ledaže by Český telekomunikační úřad na

vaši žádost opětovně rozhodl o tom, že podání námitky má odkladný účinek.

V případě úspěchu při řízení o námitkách proti vyřízení reklamace

vám přizná Český telekomunikační úřad náhradu nákladů, které byly účelně vynaloženy

k uplatnění nebo bránění vašeho práva. Pokud jste uspěli jen částečně, může být

náhrada nákladů poměrně rozdělena, případně lze rozhodnout,

že žádná ze stran nemá právo na náhradu nákladů.

Český telekomunikační úřad vám také může přiznat plnou náhradu nákladů řízení,

pokud byl návrh pro chování jiného účastníka řízení vzat zpět (a návrh byl podán důvodně).Adresy operátorů pro písemné uplatnění reklamace

O2 Czech Republic, a.s., Reklamační oddělení,
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, 140 22.

T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 
Praha 4, 149 00.


Vodafone Czech Republic, a.s., Reklamační oddělení, 
nám. Junkových 2, Praha 5, 155 00.
Péče a podpora - stávající zákazník - možnosti služby.

Péče a podpora - stávající zákazník - zrušení služby.

NAVRCHOLU.cz
 

TOPlist

Datum - Vaše IPDatum - Vaše IP
 


Adresa IP :
3.236.132.132

TOPlist
TOPlist
Advertisement
 
Základní nabídkaDatum - Vaše IP
 
ČTÚ - SMSDatum - Vaše IP
 
Firemní telefonní čísla PA
Rozhlas on-lineDatum - Vaše IP
 
Pravdavitezi.jpg
Měření internetuDatum - Vaše IP
 
Měření internetu
SPEEDTEST

Měření internetu

Měření internetu
 
Dnes jste: 44 visitors (431 hits) na těchto stránkách
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
Osobní, soukromé stránky. Pokud máte nějaký dotaz, přání, či připomínku - kontaktujte mne, děkuji! Víte proč je pevná linka stále dobrá a často lepší než hojně používané mobilní telefony?! ___________________________