Publikování nebo šíření obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno!
Pro odfiltrování reklamních bannerů, použijte například "ABP".
Pro vyhledání použijte "Ctr F".
   
 
  OKEC NACE

Odvětvová klasifikace ekonomických činností


Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) poskytuje základ přípravy statistických údajů.
(Různé vstupy, výstupy, tvorba kapitálu a finanční transakce ekonomických subjektů.)
Klasifikace OKEČ byla zavedena do statistické praxe v roce 1994.


  Od 1. ledna 2008 byla OKEČ nahrazena: Klasifikací ekonockých činností (CZ-NACE).

010000 Zemědělství, myslivost a související činnosti
020000 Lesnictví a související činnosti
050000 Rybolov, chov ryb a související činnosti
100000 Těžba uhlí, lignitu a rašeliny
110000 Těžba ropy, zemního plynu a související činnosti kromě průzkumných vrtů
120000 Těžba a úprava uranových a thoriových rud
130000 Těžba a úprava ostatních rud
140000 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin
150000 Výroba potravinářských výrobků a nápojů
160000 Výroba tabákových výrobků
170000 Výroba textilií a textilních výrobků
180000 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin
190000 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi
200000 Zprac.dřeva, výr.dřevař.,kork.,proutěných,slaměných výr.mimo nábytek.
210000 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru
220000 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů
230000 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy
240000 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken
250000 Výroba pryžových a plastových výrobků
260000 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
270000 Výroba základních kovů a hutních výrobků
280000 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení)
290000 Výroba a opravy strojů a zařízení j. n.
300000 Výroba kancelářských strojů a počítačů
310000 Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.
320000 Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů
330000 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů
340000 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů
350000 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
360000 Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j. n.
370000 Recyklace druhotných surovin
400000 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie
410000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
450000 Stavebnictví
500000 Obchod, opravy a údržba motorových vozidel; maloobch.prodej poh.hmot
510000 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel)
520000 Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osob.potřebu.
550000 Ubytování a stravování
600000 Pozemní a potrubní doprava
610000 Vodní doprava
620000 Letecká a kosmická doprava
630000 Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě;činnosti cestovních kanc.a agentur
640000 Spoje
650000 Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování
660000 Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení
670000 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
700000 Činnosti v oblasti nemovitostí
710000 Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osob.potřebu.
720000 Činnosti v oblasti výpočetní techniky
730000 Výzkum a vývoj
740000 Ostatní podnikatelské činnosti
750000 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
800000 Vzdělávání
850000 Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti
900000 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační apod.činnosti
910000 Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j. n.
920000 Rekreační, kulturní a sportovní činnosti
930000 Ostatní činnosti
950000 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
960000 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
970000 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
990000 Exteritoriální organizace a instituce.

Klasifikace CZ-NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství od 1.1. 2008.
Je relevantnější s ohledem na hospodářskou realitu a lépe srovnatelná s jinými mzn. klasifikacemi.

 
Třídy obsahuji podůrovně

01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
02 Lesnictví a těžba dřeva
03 Rybolov a akvakultura
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
06 Těžba ropy a zemního plynu
07 Těžba a úprava rud
08 Ostatní těžba a dobývání
09 Podpůrné činnosti při těžbě
10 Výroba potravinářských výrobků
11 Výroba nápojů
12 Výroba tabákových výrobků
13 Výroba textilií
14 Výroba oděvů
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, mimo nábytek
17 Výroba papíru a výrobků z papíru
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
27 Výroba elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
31 Výroba nábytku
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody
37 Činnosti související s odpadními vodami
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady
41 Výstavba budov
42 Inženýrské stavitelství
43 Specializované stavební činnosti
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
49 Pozemní a potrubní doprava
50 Vodní doprava
51 Letecká doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
53 Poštovní a kurýrní činnosti
55 Ubytování
56 Stravování a pohostinství
58 Vydavatelské činnosti
59 Činnosti
hudebně vydavatelská, v oblasti filmů, videozáznamů a tel.programů, pořizování zvuk.nahrávek
60 Tvorba programů a vysílání
61 Telekomunikační činnosti
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
66 Ostatní finanční činnosti
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
69 Právní a účetnické činnosti
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
72 Výzkum a vývoj
73 Reklama a průzkum trhu
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
75 Veterinární činnosti
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
78 Činnosti související se zaměstnáním
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
85 Vzdělávání
86 Zdravotní péče
87 Pobytové služby sociální péče
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
96 Poskytování ostatních osobních služeb
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů


NAVRCHOLU.cz
TOPlist
Datum - Vaše IPDatum - Vaše IP
 


Adresa IP :
3.239.4.127

TOPlist
TOPlist
Základní nabídkaDatum - Vaše IP
 
ČTÚ - SMSDatum - Vaše IP
 
Firemní telefonní čísla PA
Rozhlas on-lineDatum - Vaše IP
 
Pravdavitezi.jpg

Měření internetuDatum - Vaše IP
 
SPEEDTEST Měření internetu
 
Dnes jste: 232 visitors (539 hits) na těchto stránkách
Osobní, soukromé stránky. Je pevná linka stále dobrá a často i lepší, než hojně používané mobilní telefony?! ___________________________ This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free